Организирани събития

Зам.-министър на образованието провери работата по проекта УНИТе в университета „Проф. д-р Асен Златаров“

Среща на зам.-министър Карина Ангелиева с ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас проф. д-р Магдалена Миткова и представители на академичното ръководство на висшето училище.

Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се срещна с ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас проф. д-р Магдалена Миткова и представители на академичното ръководство на висшето училище. Университетът е партньор в два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и Център за компетентност „Чисти [...]

Откриваща пресконференция на проект УНИТе

Откриваща пресконференция на проект УНИТе

На 20 юли 2018 г. от 11:00 часа в зала № 206 на Колежа по туризъм в Бургас, находящ се в парк „Езеро“, ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Неговата цел е изграждането на конкурентен и международно признат научноизследователски комплекс [...]

Първоначалната среща на партньорите в УНИТе

Първоначалната среща на партьорите от проект УНИТе ще се състои между 19-ти и 22.07 2018 г. с домакин на събитието Университет “проф. Асен Златаров” – Бургас. Срещата на УНИТе (19-22.07.2018) ще даде възможност на всички партньори по проекта да се споразумеят за конкретния работен план 2018-2019, за връзките между работните групи, ролята и отговорностите на участниците, работните методи, както и вътрешните и външни комуникационни [...]

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

С официална церемония на 08.06.2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още четири висши училища, които са академични центрове [...]