Откриваща пресконференция на проект УНИТе

Откриваща пресконференция на проект УНИТе

На 20 юли 2018 г. от 11:00 часа в зала № 206 на Колежа по туризъм в Бургас, находящ се в парк „Езеро“, ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Неговата цел е изграждането на конкурентен и международно признат научноизследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС „Информатика и информационни и комуникационни технологии”. Центърът за върхови постижения УНИТе е от типа разпределена изследователска инфраструктура и се изгражда, за да  подобри възможностите на изследователите от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) за сътрудничество както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят.

В пресконференцията ще участват: проф. д-р Красен Стефанов (Софийски университет), проф. д-р Сотир Сотиров (Бургаски университет), доц. д-р Златка Джарвис (Технически университет - София), доц. д-р Вежди Хасанов (Шуменски университет), доц. д-р Десислава Атанасова (Русенски университет).