Организирани събития

Проектът УНИТе бе представен на Международната научна конференция WSF2019 в Будапеща

Научният форум WSF в Будапеща и организиран от Унгарската академия на науките.

„Науката, етиката и отговорността“ е мотото Световната научна конференция WSF, която тази година се организира в Будапеща от Унгарската академия на науките. В периода 20 до 23 ноември 2019 г. учени, управляващите политиките в научната област и представители на научната преса от над 100 страни се събраха в Будапеща, като се отбелязват 20 години от първата конференция на световния научен форум.

УНИТе и K-TRIO са съорганизатори на Нощта на учените в Бургас

Изключително интересна програма е подготвил екипът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за нощта на учените в Бургас. Тя ще бъде открита на 27 септември в 18.00ч. в Експо център Флора, съобщава BurgasNews. Съорганизатори на събитието са БАН , Регионален център на БАН, Университет „Проф.

ЦВО УНИТе бе партньор на хакатона на ТУ София Copernicus Hackathon Sofia

Победители в хакатона Copernicus Hackathon Sofia 2019

В периода от 19 до 21 април 2019 в Технически университет – София беше проведен първия хакатон Copernicus Hackathon в България, като основен партньор на събитието бе Центърът за върхови постижения – „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (CoE-UNITe). Центърът се осъществява по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поиска външна техническа помощ за ЦВП

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия се обърна към Съвместния изследователски център с молба за предоставяне на външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проектите за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и тяхното ефективно функциониране и устойчивост.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Трета работна среща по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004). Срещата ще се проведе в периода 11 – 12 септември 2019 година. На нея ще присъстват представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

 

Откриваща пресконференция на проект УНИТе

Откриваща пресконференция на проект УНИТе

На 20 юли 2018 г. от 11:00 часа в зала № 206 на Колежа по туризъм в Бургас, находящ се в парк „Езеро“, ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Първоначалната среща на партньорите в УНИТе

Първоначалната среща на партьорите от проект УНИТе ще се състои между 19-ти и 22.07 2018 г. с домакин на събитието Университет “проф. Асен Златаров” – Бургас. Срещата на УНИТе (19-22.07.2018) ще даде възможност на всички партньори по проекта да се споразумеят за конкретния работен план 2018-2019, за връзките между работните групи, ролята и отговорностите на участниците, работните методи, както и вътрешните и външни комуникационни рамки. На първата среща ще бъдат формирани и проведени дискусии по следните теми:

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“

С официална церемония на 08.06.2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св.