Безплатен уебинар за учители и директори се организира в рамките на К-ТРИО 4 

уебинар

Безплатен уебинар за учители и директори организира на 14 октомври 2020 г. Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерство на образованието и науката(НЦПКПС) от гр. Банкя, СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „БГ наука“. Уебинарът на тема „Комуникация на науката в училище и ролята на учителите за формиране на млади таланти“ се организира в рамките на проекта К-ТРИО 4. 

Центърът за върхови постижения (ЦВП) УНИТе се стреми към сътрудничество с българските учители за формиране на следващата научна генерация и привличане на млади таланти към наука и иновации. Екипът на УНИТе се включва активно в дейностите на проекта К-ТРИО 4 за популяризиране на научните постижения, както и за издигане на имиджа на изследователите сред широката общественост.

Водещ лектор на обучението ще бъде Петър Теодосиев, редактор на сп. „БГ наука“. Първите 100 регистрирани ще получат линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС, с лиценз GNU. Всички останали регистрирани участници ще получат запис от събитието на е-поща, която са посочили за връзка. 

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 12.30 ч. на 13.10.2020 г. на адрес
https://forms.gle/yegrmCkUdzzg6MtU8

Основно изискване към участниците е да разполагат с лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет. Организаторите препоръчват достъпът до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите Google Chrome или Mozilla FireFox. Събитието е част от проект K-TRIO 4 – финансиран от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Някои от планираните дейности по проекта К-ТРИО 4 са интегрирани в настоящата дейност на партньорите по проектите УНИТе, GATE и др. Ще се търси синергия за мултиплициране на комуникационните дейности с партньорските проекти.

Всички тези центрове планират дейности за популяризиране на науката и за привличане на млади хора, при което ще използват K-TRIO 4 като комуникационна платформа. СУ, РУ и БУ обединяват усилията си за представяне на приноса на УНИТе за Интернет на нещата (IoT), Фабрики на бъдещето (FoF), интелигентните градове, BIG Data, облачните технологии и др. 

Консорциумът по проекта К-ТРИО 4 следва модела на УНИТе за сътрудничество със заинтересованите лица, като го е адаптирал към потребностите на K-TRIO 4. Индустриалните участници и посредници в иновационната система ще се включат в дейностите по осведомяване и дебатите за повишаване на знанията в индустрията чрез съвместни НТР проекти, както и участие в „Отворените иновации“. Важна част от дискусиите с местните власти ще бъде ролята на науката за интелигентната специализация и растежа на регионално ниво. Образователните организации и преподавателите ще подготвят следващите генерации за STEM и ще способстват за културна промяна и готовност за „Отворена наука“, „Наука на гражданите“, при което ще им съдействат НПО и промотори на наука.

Освен уебинара на 14 октомври, К-ТРИО 4 и УНИТе организират съвместно още няколко събития:

  • На 2 ноември Национална кръгла маса на тема как да бъдат привлечени младите хора към STEM дисциплините и да бдъат стимулирани креативност, иновативност и готовност за „Отворена наука“.
  • През ноември ще бъде организиран и семинар „Науката трансформира живота”.
  • Със съдействието на УНИТе и общинските власти през ноември ще бъдат организирани регионални семинари в София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Бургас на тема сътрудничество в наука, иновации и обучение на млади таланти, насоки и ръководство в кариерата, увеличаване на разбирането за ролята на науката.