ЦВП

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на ЦВП от тип разпределена изследователска инфраструктура (РИИ) УНИТе като конкурентен и международно признат научно­изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС ­ Информатика и ИКТ. Това ще подобри възможностите на изследователите и академичните кадри от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят чрез достъп до и работа в ЦВП УНИТе. За целта ще се улеснят и подобрят комуникационните и информационните потоци между участващите организации, които използват компютърно осигурени комуникационни системи като начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през десетилетието 2020­/2030 г

Разпределена Изследователска Инфраструктура УНИТе
Фигура 1. Разпределена Изследователска Инфраструктура УНИТе

 

Научно­изследователските дейности в ЦВП УНИТе са обособени в девет работни пакета: Инфраструктура за Big Data като услуга; Софтуерни услуги за Big Data; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Системи за анализ и виртуализация на BIg Data в реално време; Визуализация, дигитализация и прототипиране; Интелигентни кибер­физични системи; Интелигентни и устойчиви градове; Фабрики на бъдещето; Big Data в природните науки. За постигане на заложените резултати ще бъдат реализирани съвместни дейности и ефективно сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове в областта и партньорство с ИКТ бизнеса.

Assoc_CoE
Фигура 2. Асоциирани партньори от бизнеса
International CoE
Фигура 3. Сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове