Водещи учени

Доц. д-р Елисавета Гурова: Естествено – науката е в основата на прогреса

Доц. д-р Елисавета Гурова

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
Доцент д-р Елисавета Гурова,
катедра „Софтуерни технологии”, Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и Департамент по телекомуникации, Нов български университет, директор „Административни дейности” проект УНИТе


С какво се занимавате на работното си място?  
След спечелването на проекта УНИТе за изграждане на Център за върхови постижения (ЦВП) в областта на информационните и [...]

Проф. дфн Ана Пройкова: Професионалното развитие в академичните среди никъде не е лесно

Ана Пройкова

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота
Ана Пройкова, дфн (доктор на науките по теоретична и математична физика), д-р (по ядрена физика), професор в Софийския университет

С какво се занимавате на работното си място? 
Проектите са винаги в главата ми. Парадоксът с възприемането на нов смисъл на думи, които са отдавна в речника на хората е осезаем с думата „проект“. В нашия език [...]

Проф. Мария Нишева-Павлова: Научните ми интереси са в областта на изкуствения интелект

Проф. Мария Нишева

Мария Нишева-Павлова, д-р, професор по компютърни науки в катедра „Компютърна информатика“ на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“ и професор в Института по математика и информатика – БАН. Ръководител на магистърска програма „Изкуствен интелект“ и зам.-декан на ФМИ с ресор докторанти, мобилност, изследователска и проектна дейност.

 

С какво се занимавате на работното си място? Какво е ежедневието на [...]

Проф. Красен Стефанов: Инвестициите за обучение и привличане на младите в науката са по-важни от реализирането на проект

проф. Красен Стефанов, ръководител на проект УНИТе

Красен Стефанов е преподавател и учен във ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", директор на ЦТИО, ръководител на проектите УНИТе и на ИКТ в НОС

 

С какво се занимавате на работното си място?

Ежедневието ми е заето с работата по различни изследователски и научни проекти, както и с преподавателска дейност и работа със студенти. 
Както вече се представих, към настоящия момент съм ръководител на Центъра [...]

Проф. Евдокия Сотирова: Науката е в основата на всичко

Проф. Евдокия Сотирова

Евдокия Николаева Сотирова, професор по Информатика, доктор по Информатика, зам. декан на Факултет по Обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас (БТУ), член на Лабораторията по „Интелигентни системи“. Работи в университета от 1995 г. като асистент, гл.ас., доцент и професор от декември 2017 г. 8 години (2008-2016) е ръководител на катедра “Компютърни и информационни технологии”. От 2014 г. е зам [...]