Организирани конференции

Научни доклади от УНИТе на Пролетната научна сесия на ФМИ 2021

На 27 март 2021 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ). Провеждането й ще бъде съобразено с епидемичната обстановка, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. 

От ФМИ имат готовност, ако се налага, научната сесия да се проведе изцяло ОНЛАЙН.

По време [...]

Нов български център на Research Data Alliance (RDA) ще подпомага дейността на УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стана партньор на международната организация Research Data Alliance, като основа българския център на RDA след спечелен конкурс през октомври 2019 г.

 

Организацията Research Data Alliance (RDA) е фокусирана върху развитието на инфраструктурата и дейностите на научно-преподавателската общност, които намаляват бариерите пред споделянето и обмена на данни и ускоряването на иновациите, базирани на [...]

Пролетна научна сесия на ФМИ 2019

Пролетната научна сесия на ФМИ 2019 ще се проведе на 16 март 2019 г. и ще бъде под надслов 130 години Факултет по математика и информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Във връзка с посланието на Пролетната научна сесия на ФМИ отправяме апел към авторите на одобрените и представени по време на сесията доклади да подадат и пълен текст на доклада за публикуване [...]

ТУ – София организира 9-та Балканска конференция по информатика (BCI 2019)

Деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019) ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г

Центърът за върхови постижения – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-обществото“ (CoE-UNITe) ще бъде представен на деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019), на която Техническия университет в София е официален домакин.

Конференцията BCI 2019 ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г., като тя продължава традицията на конференциите на БКИ, проведена в Скопие (2017), Крайова (2015), Солун (2013) [...]

Проектът УНИТе бе представен на XXIX годишна конференция EAEEIE в Русенския университет

Откриване на конференцията в Русенския университет

На 4 септември 2019г. в Русенския университет стартира 29-ата годишна конференция на Европейската асоциация за образование в областта на електротехниката и информационните технологии, като форумът се проведе в рамките на 3 дни – до 6-и септември.

Форумът беше открит от почетните председатели на конференцията – от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и от председателя на EAEEIE д-р Яромир Храд. Проф [...]

Научна конференция МАТТЕХ 2018

Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Нейни организатори са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по технически науки. Официалното откриване е на 25 октомври в 9:30 часа в Аулата на Университета. На 26 октомври в зала С 5 в Корпус С от 9:00 до 9:30 часа [...]

9-та Балканска Конференция по Информатика BCI 2019

Факултетът по Компютърни Системи и Технологии има удоволствието да Ви покани на 9-та Балканска Конференция по Информатика - BCI 2019, която се организира ежегодно от 2003 година в една от страните на Блаканския полуостров. Конференцията ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г. в ТУ - София.

Целта на конференцията да предостави форум за дискусии и разпространение на научни постижения в областта [...]