Проектът УНИТе бе представен на XXIX годишна конференция EAEEIE в Русенския университет

Откриване на конференцията в Русенския университет

На 4 септември 2019г. в Русенския университет стартира 29-ата годишна конференция на Европейската асоциация за образование в областта на електротехниката и информационните технологии, като форумът се проведе в рамките на 3 дни – до 6-и септември.

Форумът беше открит от почетните председатели на конференцията – от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и от председателя на EAEEIE д-р Яромир Храд. Проф. Белоев потвърди, че Русенският университет осъзнава необходимостта и изцяло подкрепя работата за подобряването на качеството на образователните ресурси и процеси в тази значима за човечеството област - електротехника и информационни технологии.

Председателят на EAEEIE д-р Яромир Храд благодари за гостоприемството. Той пожела на участниците в конференцията тя да премине успешно за всички и да бъдат създадени много нови контакти, защото работата в тази област за развитието на Балканите е от изключително значение.

За 127 доклада са подадени заявки за участие в конференцията, като първоначалното оценяване са преминали 97. След повторната проверка са селектирани за участие 62 доклада, написани от съавтори от 19 страни (Франция, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Исландия, Финландия, Португалия, Словения, Хърватия, Румъния, Израел, Италия, Чехия, Полша, Гърция, Испания, Латвия и България). Съавторите в докладите са общо 212, като най-голям брой са от Румъния и Чехия. Представените доклади ще бъдат индексирани в редица международни бази данни, като Скопус (Scopus), Гугъл Наука (Google Scholar), dblp и др.

В програмата е представен и проектът УНИТе, а освен сесиите за представяне на докладите са предвидени разходка до забележителностите на град Русе, както и до старата столица на България – Велико Търново.

Повече информация за конференцията можете да намерите на https://eaeeie2019.academy-bg.eu