Новини

И ТУ – София получи правото да използва логото HR Excellence in Research

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, ТУ - София

На 28 септември 2020 г. Техническият университет - София получи правото да използва логото HR Excellence in Research. Европейската комисия насърчава и удостоверява напредъка по спазването на принципите, заложени в Европейската харта за изследователи (Хартата), Кодекса на поведение за наемане на учени (Кодекса) и свързаната с тях Стратегия за развитие на човешките ресурси за изследователи (Стратегията) чрез връчване на отличието HR Excellence in [...]

Министерският съвет прие Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ бе приет от Министерския съвет с негово Решение №493 от 21 юли 2020 г.


“Развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилване на търсенето и [...]

ЦВП УНИТе бе представен на Кариерния форум на ФМИ 2020

доц. Пламен Захариев, РУ

Координиране на научните и образователните дейности в областта на компютърните науки и активно развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в полза на цялото общество са сред основните цели на екипа на проект УНИТе. Част от тези усилия бяха представени на виртуалния павилион на УНИТе със съдействието на проект К-ТРИО 4 по време на Кариерния форум на Факултета по математика и информатика (ФМИ), организиран [...]

Семинар „Размити множества“ организира екипът на ЦВП „УНИТе“ Бургас

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Семинар на тема „Размити множества“ организира на 27 и 28 юни екипът на Центъра за върхови постижения (ЦВП) „УНИТе“ Бургас. Семинарът ще е присъствен при спазване на всички епидемиологични мерки и ще се проведе в зала 121 на корпус „Медицински науки“ на Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

В класическата (Аристотелова) логика фактите се оценяват с две стойности - лъжа (0) и истина [...]

BurgasNews: Университет предлага на хотелите препарат за дезинфекция с действие 1 година

д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ Бургас

Препарат на нанооснова осигурява дезинфекция за цяла година с едно нанасяне, съобщи д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ Бургас на форума, организиран по  проекта K-TRIO 4 – „Researchers in the Knowledge Triangle“, финансиран от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020, пише сайтът BurgasNews. Целта му е да помогне на туристическия бранш в борбата с COVID-19. Срещата се проведе в аулата на медицинския колеж в [...]

Започна изграждането на Научноизследователския комплекс УНИТе към ШУ „Епископ Константин Преславски”

Първа копка на Лабораторния комплекс в Шуменския университет

В Деня на Шумен (11 май 2020 г.) започна реконструкцията на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и изграждането на Научноизследователски лабораторен комплекс. На официалното представяне на реконструкцията присъстваха ръководството и екипа на проект УНИТе. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и [...]

Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Първа копка от Лабораторния комплекс на Русенския университет

На 4 май 2020 г. стартира изграждането на свръхмодерния научноизследователски лабораторен комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ , който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките [...]

DigIhub ще подпомага развитието на IT технологиите в Бургас

DigiHub Бургас

Югоизточен дигитален иновационен хъб (DigIhub) беше създаден в Бургас. Той е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.
Основателите са община Бургас, Индустриалният логистичен парк, ИКТ Клъстер, които са дигиталната екосистема на Бургас, Фондация в обществена полза „Дигитализация и интеграция на новите технологии“ (Фондация DINT), Българската академия на науките, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Бургаският свободен университет [...]

Два научноизследователски института са създадени в университети, партньори по УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Два нови научноизследователски институти бяха открити от Министерският съвет към два университета, партньори по проекта и ЦВП УНИТе – това са Университетът „Проф. д- р Асен Златаров“ – Бургас, и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Предложението за откриване на звената е на ректорите на двата университета, което е се базира на решения на академичните съвети на висшите училища.

Научноизследователският институт за технологии и иновации към [...]

Паневропейски хакатон ще търси иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

Хакатон

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса [...]