Новини

Учените от УНИТе: Обучение на бакалаври, научно ръководство за докторанти в научни изследвания, лична научна ангажираност

Дискусия на учените от проекта УНИТе по време на Нощта на учените 2020

Научният директор на проекта УНИТе проф. дфзн Ана Пройкова от Катедра „Информационни технологии“ на ФМИ покани петима члена от научно-изследователския екип на проекта УНИТе да представят по време на Европейската нощ на учените 2020 своите виждания за специалната позиция на учения – професор в университет, който пресича три интелектуални слоя – широкия образователен слой на бакалаврите, майсторския слой на магистрите и личния научен слой [...]

Наградени млади и енергични учени в Нощта на учените 2020

Конкурс за млади учени YES (Young and Energetic Scientists )

Четирима млади учени бяха наградени по време на тазгодишната Нощ на учените, организирана от екипа на проекта К-ТРИО 4 и проекта УНИТе. 

Юбилейният десети конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists (YES), организирано от Клуб Млади Таланти (КМТ – http://www.cys.bg) тази година отново бе е разделен на две категории- студенти и докторанти. Конкурсът бе част от Европейската нощ на учените 2020 (https://nauka.bg/nosht2020) [...]

Европейска нощ на учените в България проведе екипът на проекта К-ТРИО-4

Европейска нощ на учените

Екипът на проекта K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“ организира на 27 и 28 ноември Европейската нощ на учените, която се проведе за 15-ти път в България, като тази годниа то премина под мотото: „Науката променя начина на живот“.

Участниците в разнообразни събития се запознаха с това как разберат КАК: 

  • науката се доближава до обществото
  • изследванията въздействат на ежедневието ни и за по-устойчиво [...]

ТУ-София започна изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Първа копка на Лабораторен комплекс в ТУ София

Модерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс ще бъде изграден в Технически университет – София по проекта за разпределения Център за върхови постижения УНИТе, като началото на изграждането му бе дадено на 26 ноември. Изпълнител на строително-монтажните работи в ТУ София е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – град Габрово, а строителният надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще се упражнява от „ИКАР КОНСУЛТ ” [...]

На 26 ноември ТУ-София ще започне изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс

Началото на изграждане на свръхмодерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс в Технически университет – София ще бъде дадено на 26 ноември.  


Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020г. Целите на проекта са [...]

Шуменският университет изгради НИ лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Новата сграда на НИ лаборатория към ЦВП УНИТе на Шуменския университет

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ успешно приключи реконструкцията на Научноизследователския лабораторен комплекс – част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе. Строително-монтажните дейности са изпълнени успешно от номинирания подизпълнител „ЖСП Стил“ ООД на  стойност 719 814,92 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 03 декември 2019 г. с общ срок за изпълнение – до 30.12.2021 г. Строителният надзор  по време на строителството бе упражняван от [...]

И ТУ – София получи правото да използва логото HR Excellence in Research

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, ТУ - София

На 28 септември 2020 г. Техническият университет - София получи правото да използва логото HR Excellence in Research. Европейската комисия насърчава и удостоверява напредъка по спазването на принципите, заложени в Европейската харта за изследователи (Хартата), Кодекса на поведение за наемане на учени (Кодекса) и свързаната с тях Стратегия за развитие на човешките ресурси за изследователи (Стратегията) чрез връчване на отличието HR Excellence in [...]

Министерският съвет прие Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ бе приет от Министерския съвет с негово Решение №493 от 21 юли 2020 г.


“Развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилване на търсенето и [...]

ЦВП УНИТе бе представен на Кариерния форум на ФМИ 2020

доц. Пламен Захариев, РУ

Координиране на научните и образователните дейности в областта на компютърните науки и активно развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в полза на цялото общество са сред основните цели на екипа на проект УНИТе. Част от тези усилия бяха представени на виртуалния павилион на УНИТе със съдействието на проект К-ТРИО 4 по време на Кариерния форум на Факултета по математика и информатика (ФМИ), организиран [...]