Новини

Започна изграждането на Научноизследователския комплекс УНИТе към ШУ „Епископ Константин Преславски”

Първа копка на Лабораторния комплекс в Шуменския университет

В Деня на Шумен (11 май 2020 г.) започна реконструкцията на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и изграждането на Научноизследователски лабораторен комплекс. На официалното представяне на реконструкцията присъстваха ръководството и екипа на проект УНИТе. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и [...]

Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Първа копка от Лабораторния комплекс на Русенския университет

На 4 май 2020 г. стартира изграждането на свръхмодерния научноизследователски лабораторен комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ , който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките [...]

DigIhub ще подпомага развитието на IT технологиите в Бургас

DigiHub Бургас

Югоизточен дигитален иновационен хъб (DigIhub) беше създаден в Бургас. Той е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.
Основателите са община Бургас, Индустриалният логистичен парк, ИКТ Клъстер, които са дигиталната екосистема на Бургас, Фондация в обществена полза „Дигитализация и интеграция на новите технологии“ (Фондация DINT), Българската академия на науките, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Бургаският свободен университет [...]

Два научноизследователски института са създадени в университети, партньори по УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Два нови научноизследователски институти бяха открити от Министерският съвет към два университета, партньори по проекта и ЦВП УНИТе – това са Университетът „Проф. д- р Асен Златаров“ – Бургас, и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Предложението за откриване на звената е на ректорите на двата университета, което е се базира на решения на академичните съвети на висшите училища.

Научноизследователският институт за технологии и иновации към [...]

Паневропейски хакатон ще търси иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

Хакатон

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса [...]

Дроновете на Русенски университет по проект УНИТе помагат за контрол на мерките срещу COVID-19

Дрон на РУ "Ангел Кънчев" в действие.

Дронове на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще следят за набези във вилните зони около града като част от съвместна инициатива с Община Русе и Областната дирекция на МВР, съобщиха от университета, който е един от петте партньори по проекта УНИТе. 

Безпилотните апарати са придобити от университета при изпълнение на работните задачи по проекта УНИТе, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и [...]

Оборудване в Русенския университет по проект УНИТе печата компоненти за прототип на обдишващ апарат

Вторият прототип на апарата за обдишване, създаден от разградската фирма ИНОКС ООД

3D оборудването, закупено по проекта УНИТе от Русенския университет, намери още приложение. В Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 3D принтер се печатат компонентите за изпълняващите механизми на прототипа на обдишващи апарати с отворен код, съобщиха от Катедра „Телекомуникации“ на висшето учебно заведение.

Инициативата за механичен апарат за обдишване, създаден по метода „Направи си сам“, е на частната фирма ИНОКС ООД от Разград, като в [...]

50 предпазни шлема, създадени с 3D оборудване по УНИТе, дарени на УМБАЛ „Медика – Русе“

Ректорът на Русенския университет предава 50-те предпазни шлема на доц. д-р Кирил Панайотов, директор на УМБАЛ „Медика – Русе“

На 25 март 2020 г. ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ дари 50 предпазни шлема на УМБАЛ „Медика – Русе“. Изработката на предпазни шлемове на 3D принтери, част от които са закупени по проект УНИТе, са предназначени за лекари и медицински работници. Тяхната изработка в Русенския университет започна в събота, 21 март 2020 г. Времето за изработка се оптимизира постоянно, включват се и нови [...]

3D принтери по проекта УНИТе в Русенския университет печатат предпазни шлемове за медици

Част от 3D принтерите, които отпечатват препазни маски, са закупени по проекта УНИТе

Мащабна кампания за 3D принтиране на предпазни шлемове за медицинските работници в страната организират столични дентални медици, а идеята се реализира от множество професионални организации и ентусиасти в областта на 3D технологиите от София, Пловдив, Велико Търново, Ловеч, Варна, Ямбол, Бургас, както и от редица други населени места в България, съобщиха от Русенския университет „Ангел Кънчев“, партньор по проекта УНИТе. Университетът се включи от [...]

Видео представяния на проекта УНИТе

По проекта УНИТе са създадени няколко филма, представящи същността на проекта при старта през 2018 г., работата на петте университета, партньори по проекта, научните дейности и създаваната разпределена научна инфраструктура, както и представяне на проекта със субтитри на английски език. 

Филми на Калин Калинов и Олег Константинов

Една от целите на проекта УНИТе е да се изгради уникална за България разпределена научна-инфраструктура, която да включва [...]