Новини

Семинар „Стратегия на училището за дигитална трансформация“

На 12 юни в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас се проведе семинар на тема "Стратегия на училището за дигитална трансформация" в сътрудничество на екипите на проектите УНИТе, К-ТРИО и DigiLEAD. Семинарът беше открит от проф. Сотир Сотиров, зам. ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“Бургас, г-жа Петя Петрова, ръководител на Регионалното управление на образованието в Бургас и доц. Елисавета Гурова [...]

Работната група UNITe Robotics стана част от мрежата DIH-Square

Европейски форум по роботика в Одензе

В началото на март работната група UNITe Robotics към СУ “Св. Климент Охридски” беше официално приета за член на мрежата DIH-Square. DIH-Square представлява паневропейска мрежа на дигитални иновационни хъбове за роботика в гъвкавото производство. Това дава възможност на Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе да повиши качеството на услугите в подкрепа на дигитализацията на бизнеса и роботизирането на бизнес процесите в производството. Като [...]

Проектът УНИТе бе представен на Регионалната среща „От наука към иновации“

Регионална среща на тема „От наука към иновации“

Регионална среща на тема „От наука към иновации“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, бе организирана в Стара Загора на 29 ноември. На нея бяха представени както Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, финансирани по ОП НОИР 2014-2020, така и  възможности за сътрудничество помежду им и с бизнеса през програмния период 2021 до 2027 г. На срещата присъстваха [...]

Танцуващите роботи, създадени по проект УНИТе са една от атракциите на отворените врати в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Роботи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Танцуващите умни роботи, лазерен гравир, какво представлява 256 канален енцефалограф и новият суперкюмпютър в лабораториите на новия Център за върхови постижения ще видят посетителите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ по време на деня на отворени врати в събота.

Те са създадени по проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за наука, информатика и [...]

Нови лаборатории по проекта УНИТе в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ отвориха врати

Откриване на лабораториите в ЦВП на Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Новият научноизследователски лабораторен комплекс УНИТе в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас бе открит официално. По проекта вече са оборудвани три лаборатории – по хетерогенни системи и реално време; по прототипиране и верификация, и по изкуствен интелект. Предстои да бъде оборудвана и четвърта, чиято стойност ще е 1 милион лева.

„Изключително съм горда да открия този център за върхови постижения“, заяви ректорът на [...]

Опитът на СУ „Св. Кл. Охридски“ в областта на човешките ресурси описан в британска книга

Книгата "Excellence in University Leadership and Management”

Опитът на екипа на проекта УНИТе за внедряване на добрите практики в областта на човешките ресурси и прилагането на принципите на Европейската харта на изследователите  и Кодекс на поведение при подбор на изследователи в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", е включен в книга на Дан Ременей, публикувана от британското издателство ACPIL (Academic Conferences and Publishing International Ltd.). Авторите на статията са Елисавета Гурова, административен [...]

Онлайн кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса, на която ще бъдат представени възможностите за сътрудничество на българската научноизследователска и иновационна екосистема с ЕIT. Онлайн дискусия ще се проведе на 22 октомври 2021. Очаква се да присъстват Мария Габриел, министри заедно с експерти от т.нар. общности на знанието и иновациите (ОЗИ) на EIT, представители на академичната [...]

Покана за участие в международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022

Международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022 за студенти, организирано от Huawei, е отворено за регистрация и подготовка. Възползвайте се от неговите неограничени възможности за развитие на знания и социална интеграция.
Състезанието протича в две основни направления

  • Облачни технологии
  • Компютърни мрежи

Повече информация можете да намерите на сайта на състезанието

Доц. д-р Елисавета Гурова: Как да привличаме младите таланти към науката

доц. Гурова

Имат ли интерес младите хора към науката и как те могат да бъдат привлечени към редиците на учените, коментира доц. д-р Елисавета Гурова, преподавател в катедра "Софтуерни технологии" на ФМИ към СУ "Св. Кл. Охридски" и административен ръководител на проект УНИТе. Разговорът с Майя Бойчева-Манолчева в подкаста ICTalks бе проведен малко преди началото на "Нощ на учените"

"Този интерес варира в течение на времето. Младите хора [...]