Семинар „Стратегия на училището за дигитална трансформация“

На 12 юни в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас се проведе семинар на тема "Стратегия на училището за дигитална трансформация" в сътрудничество на екипите на проектите УНИТе, К-ТРИО и DigiLEAD. Семинарът беше открит от проф. Сотир Сотиров, зам. ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“Бургас, г-жа Петя Петрова, ръководител на Регионалното управление на образованието в Бургас и доц. Елисавета Гурова, зам. декан на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. В семинара се включиха преподаватели и ръководители на училища в Бургас, както и преподаватели в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“Бургас.

1

В началото на семинара доц. Гурова представи сътрудничеството наука – образование в проектите УНИТе и К-ТРИО и тяхната роля за формиране на нова генерация изследователи. Обърнато беше внимание на дейностите с учители, ученици и студенти за привличането на млади таланти към СТЕМ.

Проектът DigiLEAD от своя страна допринася за дигиталната трансформация на образованието, за която е необходимо внимателно стратегическо планиране. Това беше тема на следващата презентация на доц. Гурова, която запозна участниците с провеждането на SWOT анализ в училищата, създаването на визия и разработването на план за дигитална трансформация.

2

 

Втората част на семинара беше насочена към различни методи за обучение, оценяване и работа с различни общности. Албена Антонова запозна участниците с въпроса за прилагане на подходящи инструменти в учебния процес, използване на игри, дигитални материали и интерактивни методи за обучение като съществени компоненти на дигиталната трансформация в училището. По време на дискусиите участниците споделиха добри практики, както и различни предизвикателства на дигитализацията на учебния процес. Един от съществените въпроси е мотивацията и ангажираността не само на ръководството и учителите, но и на техническия персонал в училищата с промяната, свързана с дигиталната трансформация на всички работни процеси. По време на КОВИД кризата много училища са се сблъскали с липсата на знания и умения за работа с дигитални средства, а инфраструктурата – специфичен хардуер и подходящи програми все още създават проблеми в училищата.

2