Дейности

ТУ – София организира 9-та Балканска конференция по информатика (BCI 2019)

Деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019) ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г

Центърът за върхови постижения – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-обществото“ (CoE-UNITe) ще бъде представен на деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019), на която Техническия университет в София е официален домакин.

Научна конференция МАТТЕХ 2018

Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Нейни организатори са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по технически науки. Официалното откриване е на 25 октомври в 9:30 часа в Аулата на Университета. На 26 октомври в зала С 5 в Корпус С от 9:00 до 9:30 часа доц. д-р Вежди Хасанов и проф. д-р Христомир Христов ще представят проект УНИТе и мястото на Шуменския университет в него.

9-та Балканска Конференция по Информатика BCI 2019

Факултетът по Компютърни Системи и Технологии има удоволствието да Ви покани на 9-та Балканска Конференция по Информатика - BCI 2019, която се организира ежегодно от 2003 година в една от страните на Блаканския полуостров. Конференцията ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г. в ТУ - София.

Пролетна научна сесия на ФМИ 2019

Пролетната научна сесия на ФМИ 2019 ще бъде под надслов 130 години Факултет по математика и информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Дата: 16.03.2019 г.

Във връзка с посланието на Пролетната научна сесия на ФМИ отправяме апел към авторите на одобрените и представени по време на сесията доклади да подадат и пълен текст на доклада за публикуване в специален том на Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по Математика и информатика, съгласно изискванията за публикуване в него.

Научни публикации

 • Krachunov, Milko & Nisheva-Pavlova, Maria & Vassilev, Dimitar. (2019). Machine Learning Models for Error Detection in Metagenomics and Polyploid Sequencing Data. Information. 10. 110. 10.3390/info10030110. DOI: 10.3390/info10030110
   
 • Mihaylov, I.; Nisheva, M.; Vassilev, D. Application of Machine Learning Models for Survival Prognosis in Breast Cancer Studies. Information 2019, 10, 93. DOI: 10.3390/info10030093
   
 • Hardalov, Momchil & Koychev, Ivan & Nakov, Preslav. (2019). Machine Reading Comprehension for Answer Re-Ranking in Customer Support Chatbots. Information (Switzerland). DOI: 10.3390/info10030082
   
 • Piqué, Oriol & Koleva, Iskra & Viñes, Francesc & Aleksandrov, Hristiyan & Vayssilov, Georgi & Illas, Francesc. (2018). Subsurface Carbon: A General Feature of Noble Metals. Angewandte Chemie International EditionDOI: 10.1002/anie.201813037
   
 • Vityuk, Artem & Khivantsev, Konstantin & Aleksandrov, Hristiyan & Vayssilov, Georgi & Alexeev, Oleg & D. Amiridis, Michael. (2018). Room Temperature Ethene Hydrogenation Activity of Transition-Metal-Free HY Zeolites. ACS Catalysis. DOI: 10.1021/acscatal.8b04000
   
 • Hakkaev, Sevdzhan & Stanislavova, Milena & Stefanov, A. (2019). On the Generation of Stable Kerr Frequency Combs in the Lugiato--Lefever Model of Periodic Optical Waveguides. SIAM Journal on Applied Mathematics. 79. 477-505. DOI: 10.1137/18M1192767
   
 • Martynyuk, Anatoliy & Stamov, Gani & Stamova, Ivanka. (2019). Practical stability analysis with respect to manifolds and boundedness of differential equations with fractional-like derivatives. Rocky Mountain Journal of Mathematics. 49. 211-233. DOI: 10.1216/RMJ-2019-49-1-211

 • Khivantsev, Konstantin & R. Jaegers, Nicholas & Kovarik, Libor & C. Hanson, Jonathan & Feng Tao, Franklin & Tang, Yu & Zhang, Xiaoyan & Koleva, Iskra & Aleksandrov, Hristiyan & Vayssilov, Georgi & Wang, Yong & Gao, Feng & Szanyi, Janos. (2018). Achieving Atomic Dispersion of Highly Loaded Transition Metals in Small-Pore Zeolite SSZ-13: High-Capacity and High-Efficiency Low-Temperature CO and Passive NO x Adsorbers. Angewandte Chemie International Edition.  DOI: 10.1002/anie.201809343
   
 • Slavova, Siyana & Georgieva, Olga. (2018). Information Retrieval from School Data. 5-9.  DOI: 10.1145/3293475.3293487
   
 • Nedyalkova, Miroslava & Antonov, Vladislav. (2018). Manganese oxalates - Structure-based Insights. Open Chemistry. 16. 1176-1183.  DOI: 10.1515/chem-2018-0123
   
 • Aleksandrov, Hristiyan & Koleva, Iskra & Neyman, Konstantin & T. Tabakova, Tatyana & Vayssilov, Georgi. (2018). Structure and reducibility of yttrium-doped cerium dioxide nanoparticles and (111) surface. RSC Advances. 8. 33728-33741.  DOI: 10.1039/c8ra07014h
   
 • Stamov, Gani; Stamova, Ivanka; Li, Xiaodi; et al. Practical Stability with Respect to h-Manifolds for Impulsive Control Functional Differential Equations with Variable Impulsive Perturbations. DOI: 10.3390/math7070656
   
 • Kordov, Krasimir. A Novel Audio Encryption Algorithm with Permutation-Substitution Architecture. DOI: 10.3390/electronics8050530
   
 • Nedyalkova, Miroslava A.; Madurga, Sergio; Tobiszewski, Marek; et al. Calculating the Partition Coefficients of Organic Solvents in Octanol/Water and Octanol/Air. JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING   Volume: 59   Issue: 5   Special Issue: SI. DOI: 10.1021/acs.jcim.9b00212
   
 • Raychev, Jordan; Hristov, Georgi; Kinaneva, Diyana; et al. Workflow for development and integration of digital content for holographic displays. (Conference: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). 
   
 • Todorova, M.; Stoyanov, B.; Szczypiorski, K.; et al. BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES Volume: 67 Issue: 3 Pages: 557-569. DOI: 10.24425/bpasts.2019.129654
   
 • Todorova, Mihaela; Stoyanov, Borislav; Szczypiorski, Krzysztof; et al. SHAH: Hash Function Based on Irregularly Decimated Chaotic Map. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS Volume: 64   Issue: 4   Pages: 457-465 DOI: 10.24425/123546

Доклади, представени на сесията “УНИТе”

 • Мобилен верижен робот, Живко Ангелов
 • Хиперболичност по Громов за разстоянието на Кобаяши, Любомир Андреев, Николай Николов и Maria Trybula
 • Достатъчни условия за тангенциална трансверзалност, Стоян Апостолов, Михаил Кръстанов и Надежда Рибарска
 • Плазмен факел за био- и медицински приложения - електродинамичен аспект, Мариана Атанасова, Йост Ван Дер Мюлен и Евгения Бенова
 • Осми конгрес на световната федерацияза национални математически състезания,18–24 юли 2018, Грац, Австрия, Кирил Банов