Дейности

Онлайн стрийминг от Европейската нощ на учените в Бургас

Европейска нощ на учените

 

Европейската нощ на учените в Бургас, организирана от партньора по проекта УНИТе - Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ , ще бъде открита от 14 ч. на 27 ноември 2020 г. с приветствие към участниците, което ще бъде излъчено наживо онлайн.

 

От 14.10 до 15 ч. ще бъдат направени 3 виртуални презентации:

  1. „Езерата като изчерпаем ресурс“ на ас. Стела Найденова
  2. „Какво е да [...]

РУ отбелязва Европейската нощ на учените 2020 заедно със 75-годишнината на университета

Европейска нощ на учените

„Науката преобразява живота“ е мотото на тазгодишната Европейската нощ на учените, която Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира за поредна година. 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума от университети и изследователски институти по проекта К-ТРИО 4, насочен към организиране и провеждане на Европейската нощ на учените в 6 български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Проектът предоставя на българските [...]

Стартира изграждането на ЦВП в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения (ЦВП) към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Научноизследователски лабораторен комплекс. Този комплекс е в рамките на изпълнението на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Програмата е [...]

Първа копка за НИ лабораторен комплекс на ЦВП към БУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

На 28 октомври 2020 г. (сряда) от 11:00 ч. започват строително монтажните работи на бъдещия Център за върхови постижения към Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Научно-изследователски лабораторен комплекс. Обектът се намира на бул. „Яким Якимов“ No1 и се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и [...]

Шуменският университет открива НИ лабораторен комплекс УНИТе на 27 октомври

Сграда на НИ лабораторен комплекс на ШУ по проект УНИТе

На 27 октомври 2020 г. (вторник) ШУ „Епископ Константин Преславски“ открива своя Научно-изследователски лабораторен комплекс, част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе. Реконструираният обект се намира на ул. „Университетска“ No115, като реконструкцията се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

 

В онлайн пресконференцията [...]

Стройко 2020: УНИТе подкрепя развитието на умните градове

Стройко 2020

Интелигентно управление в населените места и по-добро качество на живот е един от основните приноси на проекта УНИТе за развитие на Общество на знания и на Дигиталния пазар в България. Същевременно дейностите по проекта укрепват капацитета на науката в областта :Информатика и ИКТ“ и „Отворена наука“, разширяват иновационния потенциал на ИКТ индустрията и подкрепят отворените иновации, а като цяло укрепват Националната иновационна система в [...]

Курсът UNITe-HPC ще обучава използване на клъстер за високопроизводителни изчисления

Високопроизводителни изчисления

За втора година проф. дфзн Ани Пройкова организира обучение, свързано с използване на клъстер за високопроизводителни пресмятания. Лектор на курса ще бъде д-р Христо Илиев, експерт с голям опит в областта на големите данни (Big Data) и високопроизводителните изчисления HPC, от RWTH Aachen University, Германия в периода 2011 до 2018 г. В периода 2019-2020 той е Chief Data Scientist в holler.live, Амстердам.

Проф. Пройкова [...]

Семинар „Размити множества“ организира екипът на ЦВП „УНИТе“ Бургас

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Семинар на тема „Размити множества“ организира на 27 и 28 юни екипът на Центъра за върхови постижения (ЦВП) „УНИТе“ Бургас. Семинарът ще е присъствен при спазване на всички епидемиологични мерки и ще се проведе в зала 121 на корпус „Медицински науки“ на Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

В класическата (Аристотелова) логика фактите се оценяват с две стойности - лъжа (0) и истина [...]

Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Първа копка от Лабораторния комплекс на Русенския университет

На 4 май 2020 г. стартира изграждането на свръхмодерния научноизследователски лабораторен комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ , който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките [...]