Дейности

Работната група UNITe Robotics стана част от мрежата DIH-Square

Европейски форум по роботика в Одензе

В началото на март работната група UNITe Robotics към СУ “Св. Климент Охридски” беше официално приета за член на мрежата DIH-Square. DIH-Square представлява паневропейска мрежа на дигитални иновационни хъбове за роботика в гъвкавото производство. Това дава възможност на Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе да повиши качеството на услугите в подкрепа на дигитализацията на бизнеса и роботизирането на бизнес процесите в производството. Като [...]

СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез ЦВП УНИТе ще развива изкуствен интелект с Huawei Technologies България 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Huawei Technologies България подписаха меморандум за сътрудничество. Той предвижда съвместна разработка на изкуствен интелект и други нови технологии от висок клас, съобщиха от българското поделение на китайската компания. 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков изтъкна, че със своите Център за върхови постижения в информационните и компютърните технологии УНИТе и Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” [...]

Учените от УНИТе: Обучение на бакалаври, научно ръководство за докторанти в научни изследвания, лична научна ангажираност

Дискусия на учените от проекта УНИТе по време на Нощта на учените 2020

Научният директор на проекта УНИТе проф. дфзн Ана Пройкова от Катедра „Информационни технологии“ на ФМИ покани петима члена от научно-изследователския екип на проекта УНИТе да представят по време на Европейската нощ на учените 2020 своите виждания за специалната позиция на учения – професор в университет, който пресича три интелектуални слоя – широкия образователен слой на бакалаврите, майсторския слой на магистрите и личния научен слой [...]

ТУ-София започна изграждането на Научно-изследователски лабораторен комплекс към ЦВП УНИТе

Първа копка на Лабораторен комплекс в ТУ София

Модерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс ще бъде изграден в Технически университет – София по проекта за разпределения Център за върхови постижения УНИТе, като началото на изграждането му бе дадено на 26 ноември. Изпълнител на строително-монтажните работи в ТУ София е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – град Габрово, а строителният надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще се упражнява от „ИКАР КОНСУЛТ ” [...]

Онлайн стрийминг от Европейската нощ на учените в Бургас

Европейска нощ на учените

 

Европейската нощ на учените в Бургас, организирана от партньора по проекта УНИТе - Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ , ще бъде открита от 14 ч. на 27 ноември 2020 г. с приветствие към участниците, което ще бъде излъчено наживо онлайн.

 

От 14.10 до 15 ч. ще бъдат направени 3 виртуални презентации:

  1. „Езерата като изчерпаем ресурс“ на ас. Стела Найденова
  2. „Какво е да [...]

РУ отбелязва Европейската нощ на учените 2020 заедно със 75-годишнината на университета

Европейска нощ на учените

„Науката преобразява живота“ е мотото на тазгодишната Европейската нощ на учените, която Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира за поредна година. 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума от университети и изследователски институти по проекта К-ТРИО 4, насочен към организиране и провеждане на Европейската нощ на учените в 6 български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Проектът предоставя на българските [...]

Стартира изграждането на ЦВП в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения (ЦВП) към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Научноизследователски лабораторен комплекс. Този комплекс е в рамките на изпълнението на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Програмата е [...]

Първа копка за НИ лабораторен комплекс на ЦВП към БУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

На 28 октомври 2020 г. (сряда) от 11:00 ч. започват строително монтажните работи на бъдещия Център за върхови постижения към Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Научно-изследователски лабораторен комплекс. Обектът се намира на бул. „Яким Якимов“ No1 и се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и [...]

Шуменският университет открива НИ лабораторен комплекс УНИТе на 27 октомври

Сграда на НИ лабораторен комплекс на ШУ по проект УНИТе

На 27 октомври 2020 г. (вторник) ШУ „Епископ Константин Преславски“ открива своя Научно-изследователски лабораторен комплекс, част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе. Реконструираният обект се намира на ул. „Университетска“ No115, като реконструкцията се изпълнява в рамките на проекта BGO5M20P001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

 

В онлайн пресконференцията [...]