Дейности

Стройко 2020: УНИТе подкрепя развитието на умните градове

Стройко 2020

Интелигентно управление в населените места и по-добро качество на живот е един от основните приноси на проекта УНИТе за развитие на Общество на знания и на Дигиталния пазар в България. Същевременно дейностите по проекта укрепват капацитета на науката в областта :Информатика и ИКТ“ и „Отворена наука“, разширяват иновационния потенциал на ИКТ индустрията и подкрепят отворените иновации, а като цяло укрепват Националната иновационна система в [...]

Курсът UNITe-HPC ще обучава използване на клъстер за високопроизводителни изчисления

Високопроизводителни изчисления

За втора година проф. дфзн Ани Пройкова организира обучение, свързано с използване на клъстер за високопроизводителни пресмятания. Лектор на курса ще бъде д-р Христо Илиев, експерт с голям опит в областта на големите данни (Big Data) и високопроизводителните изчисления HPC, от RWTH Aachen University, Германия в периода 2011 до 2018 г. В периода 2019-2020 той е Chief Data Scientist в holler.live, Амстердам.

Проф. Пройкова [...]

Семинар „Размити множества“ организира екипът на ЦВП „УНИТе“ Бургас

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Семинар на тема „Размити множества“ организира на 27 и 28 юни екипът на Центъра за върхови постижения (ЦВП) „УНИТе“ Бургас. Семинарът ще е присъствен при спазване на всички епидемиологични мерки и ще се проведе в зала 121 на корпус „Медицински науки“ на Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

В класическата (Аристотелова) логика фактите се оценяват с две стойности - лъжа (0) и истина [...]

Първа копка на бъдещия Научноизследователски лабораторен комплекс в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Първа копка от Лабораторния комплекс на Русенския университет

На 4 май 2020 г. стартира изграждането на свръхмодерния научноизследователски лабораторен комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ , който е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките [...]

Нов български център на Research Data Alliance (RDA) ще подпомага дейността на УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стана партньор на международната организация Research Data Alliance, като основа българския център на RDA след спечелен конкурс през октомври 2019 г.

 

Организацията Research Data Alliance (RDA) е фокусирана върху развитието на инфраструктурата и дейностите на научно-преподавателската общност, които намаляват бариерите пред споделянето и обмена на данни и ускоряването на иновациите, базирани на [...]

Пролетна научна сесия на ФМИ 2019

Пролетната научна сесия на ФМИ 2019 ще се проведе на 16 март 2019 г. и ще бъде под надслов 130 години Факултет по математика и информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Във връзка с посланието на Пролетната научна сесия на ФМИ отправяме апел към авторите на одобрените и представени по време на сесията доклади да подадат и пълен текст на доклада за публикуване [...]

ТУ – София организира 9-та Балканска конференция по информатика (BCI 2019)

Деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019) ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г

Центърът за върхови постижения – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-обществото“ (CoE-UNITe) ще бъде представен на деветата Балканска конференция по информатика (BCI 2019), на която Техническия университет в София е официален домакин.

Конференцията BCI 2019 ще се проведе в периода 26 до 28 септември 2019 г., като тя продължава традицията на конференциите на БКИ, проведена в Скопие (2017), Крайова (2015), Солун (2013) [...]

Научна конференция МАТТЕХ 2018

Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Нейни организатори са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по технически науки. Официалното откриване е на 25 октомври в 9:30 часа в Аулата на Университета. На 26 октомври в зала С 5 в Корпус С от 9:00 до 9:30 часа [...]

9-та Балканска Конференция по Информатика BCI 2019

Факултетът по Компютърни Системи и Технологии има удоволствието да Ви покани на 9-та Балканска Конференция по Информатика - BCI 2019, която се организира ежегодно от 2003 година в една от страните на Блаканския полуостров. Конференцията ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г. в ТУ - София.

Целта на конференцията да предостави форум за дискусии и разпространение на научни постижения в областта [...]

Научни публикации

  1. Krachunov, M;  Nisheva, M; Vassilev, D; AF Krachunov, Milko; Nisheva, Maria; Vassilev, Dimitar. (2019). Machine Learning Models for Error Detection in Metagenomics and Polyploid Sequencing Data. SO Information. DOI: 10.3390/info10030110 WOS: 000464295100001
  2. Mihaylov, I.; Nisheva, M.; Vassilev, D.  TI Application of Machine Learning Models for Survival Prognosis in Breast Cancer Studies. SO Information 2019, 10, 93. DOI: 10.3390/info10030093. WOS [...]