Стройко 2020: УНИТе подкрепя развитието на умните градове

Стройко 2020

Интелигентно управление в населените места и по-добро качество на живот е един от основните приноси на проекта УНИТе за развитие на Общество на знания и на Дигиталния пазар в България. Същевременно дейностите по проекта укрепват капацитета на науката в областта :Информатика и ИКТ“ и „Отворена наука“, разширяват иновационния потенциал на ИКТ индустрията и подкрепят отворените иновации, а като цяло укрепват Националната иновационна система в ИКТ областта, коментира на дискусия по време на СТРОЙКО 2020 доц. Елисавета Гурова от Софийския университет “Св. Кл. Охридски“, административен ръководител на проекта УНИТе. 

Тя се включи в третия дискусионен панел „Умен градски начин на живот през погледа на учения, архитекта и предприемача - решения от България с MOVE.BG“, модериран от Саша Безуханова, основател на MOVE.BG. В дискусията, фокусирана върху технологиите и как те могат да ни помогнат да живеем по умен начин в градовете, без да вредим на природата и на здравето ни, участваха още проф. д-р Силвия Илиева, директор на института “Gate” към Софийския университет; архитект Борислав Игнатов и Стефан Спасов, изпълнителен директор на Spark България. Темите на обсъждането обхванаха основните предизвикателства като транспортния трафик, излъчването на вредни емисии и високото потребление на ресурси и как можем да се справим с тях, както и каква е ролята на модерните архитектурни решения и как те могат да помогнат градовете ни да бъдат зелени. 

„Градът действа като жив организъм. Чрез научните дейности на УНИТе ще подпомагаме централният мозък на този организъм да получава своевременно данни от разнообразни сензори и датчици, както и да бъдат обработвани“, заяви доц. д-р Елисавета Гурова. Ннаучните дейности и постигнатите от тях иновативни методи ще ускорят дигитализацията на българската икономика и навлизането на ИКТ в малките и средни предприятия, създавайки условия за развитие на т.нар. Индустрия 4.0. Очаква се проектът УНИТе да повиши способностите на администрацията за е-управление и развитието на е-демокрация у нас.

Разпределената научна инфраструктура на ЦВП УНИТе ще даде възможност за съгласувани научни дейности по 9-те работни пакети и стратегическо развитие на човешките ресурси, включително чрез привличане на млади учени. Дигиталният иновационен център (ДИЦ) ще създаде платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига. Тя ще предоставя специализирани услуги за малки и средни предприятия и млади предприемачи. Потребителите ще имат онлайн достъп до отворени бази данни от научни изследвания в ЦВП УНИТе, до материали за е-обучение и други ресурси. Освен това чрез ДИЦ ще бъде осигурен виртуален достъп до разпределената научна инфраструктура на ЦВП УНИТе и услуги за нейното използване, обясни още доц. Гурова.

Основните участници в проекта УНИТе са СУ „Св. Кл. Охридски“, Техническият университет – София, Шуменският университет „Еп. Константин Преславски“, РУ „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, както и редица техни филиали и колежи Пловдив, Сливен, Видин, Силистра, Добрич и Варна, свързани и споделящи помежду си изграждащата се разпределена научна инфраструктура. 

В панела „Умни решения за малкия и среден бизнес“ се включиха представители на екипа на УНИТе от Русенския университет „Ангел Кънчев“ - доц. д-р Георги Христов, доц. д-р Пламен Захариев и ас. д-р Дияна Кинанева. Те обясниха съвременните области на приложение на 3D технологиите, безпилотните летателни апарати и изкуствения интелект. 
По време на изложението СТРОЙКО 2020 екипът на проекта УНИТе от Русенския университет организира всеки ден детска работилница за роботизирани платформи и безпилотни летателни апарати. Част от демонстрираните дронове са закупени по проект УНИТе. Доц. Пламен Захариев показа и системите за 3D технологии (VR, AR, 3D скенери и 3D принтери), с които разполагаме РУ. Беше организирана детска работилница (workshop) за приложно (блоково базирано) програмиране на роботизирани платформи (дронове и 4WD роботи).