Нов български център на Research Data Alliance (RDA) ще подпомага дейността на УНИТе

Снимка: Pixabay.com

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стана партньор на международната организация Research Data Alliance, като основа българския център на RDA след спечелен конкурс през октомври 2019 г.

 

Организацията Research Data Alliance (RDA) е фокусирана върху развитието на инфраструктурата и дейностите на научно-преподавателската общност, които намаляват бариерите пред споделянето и обмена на данни и ускоряването на иновациите, базирани на данни, в световен мащаб. С повече от 9500 членове, представляващи общо 137 държави, RDA обединява изследователи и специалисти от различни видове организации по целия свят, работещи в широко множество от тематични направления на областта на научните данни.

 

Основните цели на българския център на RDA са да насърчава принципите за управление на изследователските данни в страната, да повишава осведомеността за дейностите по RDA и отворената наука (Open Science) в България и да подпомага повишаването на културата на споделяне на данни.

 

Координатори на центъра са проф. Мария Нишева, заместник-декан на Факултета по математика и информатика с ресор докторанти и мобилност, и проф. Ана Пройкова, председател на Групата за данни, изчисления и дигитални инфраструктури към Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури.

 

Българският център ще използва 22-ата възела от Европейската мрежа на RDA, за да разпространява информация от УНИТе и за УНИТе. Проф. Нишева е координатор на работен пакет 3 „Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят“ в проекта УНИТе, а проф. Пройкова е координатор на Работен пакет 9 „Big Data в естествените науки“. Следвайки принципите на Отворената наука, резултатите получени от научните изследвания ще бъдат достъпни през националния портал за отворена наука.

 

На 13 февруари 2020 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет е организирана стартираща конференция на новоучредения български център на Research Data Alliance, която ще започне в 13:00 ч.