Семинар „Размити множества“ организира екипът на ЦВП „УНИТе“ Бургас

Проф. Сотир Сотиров , ръководител на проекта УНИТе  от страна на Университета "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Семинар на тема „Размити множества“ организира на 27 и 28 юни екипът на Центъра за върхови постижения (ЦВП) „УНИТе“ Бургас. Семинарът ще е присъствен при спазване на всички епидемиологични мерки и ще се проведе в зала 121 на корпус „Медицински науки“ на Университета “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

В класическата (Аристотелова) логика фактите се оценяват с две стойности - лъжа (0) и истина (1). Едва в началото на миналия век се появява тризначна, а впоследствие и многозначната логика на Ян Лукашевич, при която оценката може да бъде една от 3, респективно от n стойности. Въведените от Лотфи Заде „размити множества“ са следваща крачка към детайлизиране на оценките на фактите.

Появили се през 1965 г., през следващите години размитите множества се превръщат в обект на множество разширения и модификации, едно от които са интуиционистки размитите множества. При тях за пръв път се появяват едновременно две степени - на вярност и невярност, сумата на които е по-малка или равна на 1. При това положение, числото, което допълва сумата на двете степени до 1, определя стойността на трета степен - на неопределеност.

В рамките на семинара на 27 и 28 юни ще бъдат проследени най-важните моменти от теорията на размитите и интуиционистки размитите множества, както и някои от техните основни разширения. Ще бъдат посочени и техни приложения.