Работната група UNITe Robotics стана част от мрежата DIH-Square

Европейски форум по роботика в Одензе

В началото на март работната група UNITe Robotics към СУ “Св. Климент Охридски” беше официално приета за член на мрежата DIH-Square. DIH-Square представлява паневропейска мрежа на дигитални иновационни хъбове за роботика в гъвкавото производство. Това дава възможност на Центъра за върхови постижения (ЦВП) УНИТе да повиши качеството на услугите в подкрепа на дигитализацията на бизнеса и роботизирането на бизнес процесите в производството. Като член на мрежата DIH-Square ЦВП УНИТе ще получи достъп до инструменти и ноу-хау, събития и обучения и ще може да организира специфични услуги за бизнеса, обясняват доц. Симеон Цветанов и д-р Ивайло Андонов, които са част от работната група  UNITe Robotics. 

доц. Симеон Цветанов и д-р Ивайло Андонов
доц. Симеон Цветанов и д-р Ивайло Андонов

Двамата специалисти взеха участие в Европейския форум по роботика - https://erf2023.sdu.dk/, който се проведе в периода 13 до 17 март 2023 г. в датския град Одензе. В събитието се включиха над хиляда водещи изследователи, производители на роботи и бизнес интегратори в областта на роботиката от цял свят. Основната програма на форима беше разпределена в шест паралелни сесии, в които бяха представени най-новите постижения в областта на роботиката. 

Европейският форум по роботика се проведе в периода 13 до 17 март 2023 г. в датския град  Одензе
Европейският форум по роботика се проведе в периода 13 до 17 март 2023 г. в датския град  Одензе

В рамките на събитието беше организирано и изложение на иновативни проекти в областта на роботиката. Представителите на UNITe Robotics участваха активно в множество дискусии и бяха осъществени контакти с водещи специалисти. Сред обсъдените теми бяха проблемите, свързани със закъснението на сигналите, което е основно предизвикателство при телеоперативните роботи, както и възможните решения чрез имплементация на протоколи базирани на мрежи, чувствителни към времезакъснението TSN (Time Sensitive Networks).  

Лаборатория по биомедицински роботи в университета SDU
Лаборатория по биомедицински роботи в университета SDU

В рамките на конференцията бяха организирани посещения в Университета SDU, в института DTI  и при производителите на роботи Universal Robots (UR). В университета SDU акцент беше Лаборатория по биомедицински роботи и Лаборатория по нови материали в строителството.

В компаниите UR и MIR бяха представени производството и асемблиране на индустриални, колаборативни и мобилни роботи
В компаниите UR и MIR бяха представени производството и асемблиране на индустриални, колаборативни и мобилни роботи

В института DTI участниците разгледоха изследователски дронове, мобилни роботи, сензори и визуални системи. В компаниите UR и MIR бяха представени производството и асемблиране на индустриални, колаборативни и мобилни роботи.