СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез ЦВП УНИТе ще развива изкуствен интелект с Huawei Technologies България 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Huawei Technologies България подписаха меморандум за сътрудничество. Той предвижда съвместна разработка на изкуствен интелект и други нови технологии от висок клас, съобщиха от българското поделение на китайската компания. 

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков изтъкна, че със своите Център за върхови постижения в информационните и компютърните технологии УНИТе и Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) СУ „Св. Климент Охридски“ е водещ научен център в областта на информационните технологии и изкуствения интелект. Той изрази задоволство от подписания меморандум и очакване сътрудничеството да бъде полезно за изследователите и студентите в Софийския университет. 

Двете страни са декларирали намерението си да обменят опит и да си партнират, като се съгласяват да прилагат програмата на Huawei ICT Academy и да разработят съвместна научна лаборатория в Софийския университет.

Страните ще осъществяват съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз, както и друга научно-изследователска и развойна дейност в областта на изкуствения интелект, а освен това ще работят по търговски проекти. Те ще изградят в сътрудничество ИКТ инфраструктурата за Софийския университет, както и специализирани лаборатории за изкуствения интелект.

Сътрудничеството ще включва не само научно-изследователска и развойна дейност и инфраструктурни проекти, но и образование, обучение и семинари за студентите, академичното общество и индустрията в България.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание. Факултетът по математика и информатика, един от най-големите сред шестнадесетте факултета на Софийския университет, е национален лидер в областта на висшето образование по математика, компютърни науки и ИКТ и център за изследвания в тези области с европейско значение и международно признание.

Huawei вече изгради 23 институции за научноизследователска и развойна дейност в цяла Европа. В България компанията започна своята дейност през 2004 г. със седалище в София. Благодарение на инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност и ориентираната към клиентите стратегия, както и на откритостта за осъществяване на партньорство, компанията разработва усъвършенствани ИКТ решения от край до край, давайки на клиентите си конкурентно предимство по отношение на телекомуникациите, мрежовите и облачните изчислителни инфраструктури.