Новини

50 предпазни шлема, създадени с 3D оборудване по УНИТе, дарени на УМБАЛ „Медика – Русе“

Ректорът на Русенския университет предава 50-те предпазни шлема на доц. д-р Кирил Панайотов, директор на УМБАЛ „Медика – Русе“

На 25 март 2020 г. ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ дари 50 предпазни шлема на УМБАЛ „Медика – Русе“. Изработката на предпазни шлемове на 3D принтери, част от които са закупени по проект УНИТе, са предназначени за лекари и медицински работници. Тяхната изработка в Русенския университет започна в събота, 21 март 2020 г. Времето за изработка се оптимизира постоянно, включват се и нови [...]

3D принтери по проекта УНИТе в Русенския университет печатат предпазни шлемове за медици

Част от 3D принтерите, които отпечатват препазни маски, са закупени по проекта УНИТе

Мащабна кампания за 3D принтиране на предпазни шлемове за медицинските работници в страната организират столични дентални медици, а идеята се реализира от множество професионални организации и ентусиасти в областта на 3D технологиите от София, Пловдив, Велико Търново, Ловеч, Варна, Ямбол, Бургас, както и от редица други населени места в България, съобщиха от Русенския университет „Ангел Кънчев“, партньор по проекта УНИТе. Университетът се включи от [...]

Видео представяния на проекта УНИТе

По проекта УНИТе са създадени няколко филма, представящи същността на проекта при старта през 2018 г., работата на петте университета, партньори по проекта, научните дейности и създаваната разпределена научна инфраструктура, както и представяне на проекта със субтитри на английски език. 

Филми на Калин Калинов и Олег Константинов

Една от целите на проекта УНИТе е да се изгради уникална за България разпределена научна-инфраструктура, която да включва [...]

Русенският университет проведе обучение за 3D сканиране с оборудване по проекта УНИТе

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

Специализирано обучение на тема „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност“ се проведе на 19-и февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Обучението се проведе на модулен принцип и включваше 3 взаимосвързани курса - „Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти“, „3D моделиране, рендиране и импортиране на модели в платформи за създаване на компютърни игри“ [...]

Сериозен напредък отчита ЦВП в областта на ИКТ УНИТе на IV работна среща

IV работна среща на партньорите по проекта УНИТе

Сериозен напредък по изграждането на разпределена научна инфраструктура ще постигне до средата на 2020 г. Центърът за върхови постижения (ЦВП) в областта на ИКТ УНИТе. Това показаха отчетите и плановете на петте университета по време на четвъртата работа среща, проведена от 5 до 7 февруари 2020 г. в София. Представители на всички партньори по проекта - СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, Бургаски университет „Проф [...]

Предстои четвърта работна среща на екипа по проект УНИТе

ФМИ

От 5 до 7 февруари 2020 г. в София ще се проведе четвъртата работа среща на екипите по проект УНИТе. Тя ще се състои в заседателната зала на Факултета по математика и информатика. Програмата на работната среща е наситена с теми и проблеми за разискване. Предвижда се да бъдат представени годишните отчети по всички важни дейности в проекта.

Специално внимание ще бъде отделено на [...]

Научните постижения по УНИТЕ ще бъдат представени на пролетната научна сесия на ФМИ 2020

ФМИ.

Kонвергенцията на HPC и Големите данни, изкуственият интелект и моделите в дигиталния свят са една от темите по време на Пролетната научна сесия на ФМИ 2020, по която свои научни доклади ще изнесат и учените от УНИТе.

Пролетната научна сесия на ФМИ 2020 ще се проведе на 21 март 2020 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Авторите [...]

BurgasNews: Център за върхови постижения ще привлича бизнес и студенти в Бургас

Проф. Сотир Сотиров, член на управителния съвет на проект УНИТе. Снимка: BurgasNews.

Напредъкът по проект УНИТе  /„Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“/ за изграждане на Център за върхови постижения беше представен днес пред бургаските медии. Университетът е партньор по проекта, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в който участват 5 български висши учебни заведения, пише сайтът BurgasNews.com.

Проф. Сотир Сотиров, който е член на управителния съвет на проект УНИТе, представи [...]

Черноморие-БГ: Проект УНИТе ще прогнозира валежи, замърсяване на въздуха, прием на болни

Проф. Сотир Сотиров е ръководител на проекта. Снимки Лина Главинова

Проект "УНИТе" на Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще даде възможност на учените чрез обработване на големи количествени данни да прогнозират в бъдеще точното количество валежи, които ще паднат, замърсяването на въздуха, приема на болни в здравни заведения и други, пише онлайн изданието Chernomorie-bg. В рамките на проекта ще бъдат разработени и малки компютърси системи за управление, като целта е науката да бъде [...]

Computerworld: Инвестиции в научни изследвания и иновации – двете страни на една монета

Проф. Ана Пройкова, научен ръководител на УНИТе, е модератор на първата сесия на конференцията

Все още продължава дебатът дали трябва да се инвестира повече в научни изследвания или в иновации. Отговорът на този въпрос обаче се крие във факта, че това са двете страни на една монета, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на двудневната международната конференция "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие". Поради тази причина научноизследователските инфраструктури [...]