Покана за участие в международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022

Международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022 за студенти, организирано от Huawei, е отворено за регистрация и подготовка. Възползвайте се от неговите неограничени възможности за развитие на знания и социална интеграция.
Състезанието протича в две основни направления

  • Облачни технологии
  • Компютърни мрежи

Повече информация можете да намерите на сайта на състезанието