5 дена специалисти на УНИТе ще дават съвети за привличане на научни кадри

Unite

Семинари в Русе, Стара Загора, Пловдив и Бургас организира екип по проекта УНИТе в периода от 28 юни (понеделник) до 2 юли (петък). Основната тема на семинарите е запознаване на научната общност в тенденциите в политиката на ЕС за привличане и задържане на научни изследователи, включително подкрепа за кариера, мобилност на учените и привличане на таланти. В тази област ще бъде обяснена каква е  процедурата за прилагане на Стратегията за човешките ресурси в науката (HRS4R) и придобиване на отличителния знак HR Award.

Тези лекции, включително опитът на Софийския университет, който е водещ партньор по проекта УНИТе, ще бъдат изнесени от Елисавета Гурова, административен директор в проекта УНИТе. Семинарите са предназначен за утвърдени изследователи, научни мениджъри и ръководители. Новите тенденции в привличането на млади учени включват прилагане на принципите за иновативно докторантско обучение, например съвместно ръководство на докторанти, спазване на принципа за отворена наука и отворени данни, т.е. отворен достъп до научни публикации и научни резултати, критерии за оценка на въздействието.

Втората важна тема на семинарите са начините за комуникиране на науката, включително основи на научната комуникация (институции, съобщения и аудитория в науката), кои са каналите, форматите и инструментите на научната комуникация. Тези лекции ще бъдат ръководени от д-р Калин Калинов и Александър Калинов. Те ще обяснят и ролята на стратегическото планиране в научната комуникация – как да бъдат дефинирани целевата аудитория и индикаторите за успех (KPIs). Предвидено е още поставяне на практическа задача на участниците, както и презентации на техни проекти. 

Тази серия от семинари е подходяща за млади учени, докторанти и изследователи, които биха желали да подобрят уменията си да комуникират наука. Организаторите препоръчват участниците да дойдат с конкретни проекти, над които работят или възнамеряват да работят. Форматът позволява семинарът да се проведе на живо или онлайн без сериозни изменения в структурата.

Графикът на научните семинари предвижда два семинара в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 28 юни, като от 9 до 16 ч. ще се проведе семинарът "Как да комуникираме наука?", а от  10 до 12:30 ч. е обучението "Стратегически насоки на ЕС за таланти в науката" 

На следващия ден – 29 юни в Тракийския университет в Стара Загора от 14 до 16:30 ч.  ще се проведе семинарът "Стратегически насоки на ЕС за таланти в науката“.

На 30 юни екипът по проекта УНИТе е в Пловдив, където са организирани двата типа семинари - "Как да комуникираме наука?" - от 9:00 до 16:00, и "Стратегически насоки на ЕС за таланти в науката" - от 10 до 12:30.

На 1 и 2 юли семинарите са в Университета „Проф. Асен Златаров“ - Бургас, като темата „Как да комуникираме наука?“ е разделена на 2 полудневни семинара, а обучението и дискусията по темата “Стратегически насоки на ЕС за таланти в науката“, ще се проведат на 1 юли от 14 до 16:30 ч.