Нови лаборатории по проекта УНИТе в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ отвориха врати

Откриване на лабораториите в ЦВП на Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Новият научноизследователски лабораторен комплекс УНИТе в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас бе открит официално. По проекта вече са оборудвани три лаборатории – по хетерогенни системи и реално време; по прототипиране и верификация, и по изкуствен интелект. Предстои да бъде оборудвана и четвърта, чиято стойност ще е 1 милион лева.

„Изключително съм горда да открия този център за върхови постижения“, заяви ректорът на университета проф. д-р инж. хим. Магдалена Миткова. На церемонията, открита от ръководителя на проекта проф. Сотир Сотиров, присъства и заместник-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина. 

„Времето, в което живеем, не ни позволява да планираме и прогнозираме така, както ни се иска и както сме свикнали. Това, което ни се случва в последните месеци и дни, изкарва на преден план важността на тези лаборатории. Защото изкуственият интелект е двигателят, на който възлагаме много надежди, за да ни даде отговори на въпросите, които сега си задаваме. Образованието е право на всички граждани. Като общинска администрация ние трябва да го подкрепим и да го включваме в нашите планове и програми като задача номер едно. Затова и в нашия план за интегрирано развитие като най-важен приоритет са както образованието, така и здравеопазването. Ето защо разчитаме много на изкуствения интелект“, заяви г-жа Балтина по време на откриването. 

Откриване на новите лаборатории по проекта УНИТе в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Откриване на новите лаборатории по проекта УНИТе в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Проф. Станислав Симеонов, научен ръководител в проекта УНИТе от страна на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, коментира приложението на новите лаборатории.

„Това е един проект, който носи общото заглавие „Центрове за върхови постижения“. В него участват пет български университета, които правят различни лаборатории, но идеята е да се създаде обща инфраструктура, в която да се обучават студенти и да се извършва обща, съвместна научна дейност. Ние сме се специализирали по въпросите за реално време. Това означава, че нещо трябва да се случи до определен момент. Ако се случи по-късно, самолетът може да падне. Има няколко случая за отмяна на полет на совалка заради това, имало е и случаи на падания. Това е наука в реално време“, обяснява Симеонов. 

Суперкомпютър в една от лабораториите на ЦВП УНИТе
Суперкомпютър в една от лабораториите на ЦВП УНИТе в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Лабораторният комплекс разполага и с допълнителна лаборатория за реално време, в която има големи машини – лазерен гравир. „С допълнителните машини се опитваме да създадем цялостен продукт, който може да се използва в промишлеността“, допълва той. 

В рамките на университета има няколко лаборатории. Първата е за хетерогенни системи и реално време. „Това означава, че използваме различни апаратни платформи, с които работим. Примерно два телефона са с различен процесор, а ние искаме да ги синхронизираме и да направим най-добрия. За целта имаме една голяма машина. По-голяма е само тази на БАН. Предстои тук да внедрим нова“, каза Симеонов.

Втората лаборатория е за прототипиране и верификация. Идеята е да се създаде комплекс по прототипиране за партньор по проекта, включително и за хора от областта, които се интересуват от производство на малки серии на печатни платки. Предстои оборудването именно на тази лаборатория. 

Хуманоиден робот поздрави гостите на церемонията
Хуманоиден робот поздрави гостите на церемонията

Друга част от дейността на научния екип на университета е изкуственият интелект. „Имаме хуманоидни роботи, които танцуват. Имаме и енцефалограм и вече правим контакти с професор-невролог, с който да работим заедно в областта на изследване на човешкия мозък“, дава пример Симеонов. 

Гостите на церемонията видяха как работи лазерният гравир, какво представлява 256-канален енцефалограф, как танцува робот и как изглежда новият суперкюмпютър. 

По проекта е закупеното оборудване е на стойност около 415 хил. лв. за първата половина на 2021 г. Чака се ново оборудване за над 1 млн. лв. 
Проектът УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е с основна цел създаване на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Партньори по проекта са Софийският университет "Св. Климент Охридски", който е водещ партньор, и работи заедно с Технически университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.