Научните екипи по проекта УНИТе бяха съорганизатор на Европейската нощ на учените в СУ „Св. Кл. Охридски“

Учени от Русенския университет демонстрираха възможностите по проекта УНИТе с технологии, закупени по проекта.

Европейската нощ на учените 2019 се проведе в 7 града в България – София, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Русе, Хасково и Варна на 27 септември.

В България Европейска нощ на учените 2019 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Учените в триъгълника на знания“), финансиран от Европейски съюз по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ и с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Проектът цели организирането на редица прояви в България за широко информиране на обществеността за приноса на науката и учените за развитието на съвременното общество. Дейностите, предвидени в проекта ще допринесат за повишаване на интереса на широката общественост към науката и привличане на млади таланти в науката и иновациите.

Събитието в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ включваше както детска програма „Учен за един ден“, така и национални конкурси, дискусионни клубове, кабинети по любопитство, няколко интересни изложби - „Лица в българската наука и иновациите“ и на високотехнологично роботизирано оборудване в областта на медицината,както и вечер на талантите на учените.

По време на Нощта на учените бе показан и филм за огромните възможности, които Центърът за върхови постижения УНИТе предоставя на учените и бизнеса, а чрез тях – на цялото общество за внедряване на цифровите технологии в много сфери от техния живот.

Научно-изследователските дейности в ЦВП УНИТе също бяха представени на специален щанд, като специален документален филм разказва за творческите търсения на видни български учени в областта и техните усилия по създаване на Център за върхови постижения УНИТе с разпределена изследователска инфраструктура в страната.

По време на панелна сесия в Дискусионните клубове на Европейската нощ на учените изследователи от петте университета-партньори в проекта УНИТе представиха научни проблеми, по които работят. Особено внимание бе обърнато на използването на приложението на високопроизводителни изчисления (HPC) и Големите данни (BIG Data) за решаване на значими проблеми в обществото и икономиката. Зрителите се запознаха с някои от ключовите нововъзникващи технологии (FET), напр. квантовите изчисления (Quantum Computing).

Паралелно с Европейската нощ на учените се проведе и 11-ият Европейски конгрес по роботизирана хирургия с основен организатор Медицинският университет в гр. Плевен в сътрудничество със Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Съвместните усилия на организаторите на двата форума дадоха възможност освен участниците в
конгреса, и посетителите на Нощта на учените да се докоснат до постиженията в областта  на роботизираната хирургия, като посетят уредената експозиция на роботизирана медицинска техника и оборудване.

Във фоайето на СУ "Св. Кл. Охридски" бе реализирана специална демонстрация на 3D обучение чрез излъчване на
3D хирургия на живо. Представени бяха и високите  постижения на българския медицински елит.