ЦВО УНИТе бе партньор на хакатона на ТУ София Copernicus Hackathon Sofia

Победители в хакатона Copernicus Hackathon Sofia 2019

В периода от 19 до 21 април 2019 в Технически университет – София беше проведен първия хакатон Copernicus Hackathon в България, като основен партньор на събитието бе Центърът за върхови постижения – „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“ (CoE-UNITe). Центърът се осъществява по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основен организатор на събитието е Офисът за трансфер на аерокосмически технологии RST-TTO, като хакатона в ТУ София се проведе под патронажа на Министерство на икономиката на Република България.

Copernicus Hackathon Sofia е част от инициативата „Коперник“, създадена да стимулира различни стартиращи фирми (start-ups и scale-ups), технологичния трансфер, както и иновационни бизнес идеи. Хакатонът дава възможност да съберат на едно място разработчици, предприемачи и специалисти от различни области, които да разработят нови продукти с добавена стойност. Преди и по време на събитието бяха предоставени бизнес и технически обучения под формата на уебинари и семинарни лекции. На участниците бяха осигурени данни от „Коперник“ и облачни платформи за достъп до данните и разработване на проектите.

Темите на хакатона Copernicus Hackathon Sofia бяха в следните области: управление на извънредни ситуации, защита на околната среда, мониторинг на водите и крайбрежието, прецизно земеделие. На участниците бе предоставена възможност да предложат свои идеи, в които да използват данни от „Коперник“ и на тази база да разработят продукти с добавена стойност.

В началото на април бяха проведени информационни дни в София и Велико Търново, чиято цел бе да промотират хакатона, да предоставят информация за неговите теми, както и за програмата „Коперник“ като цяло, за достъпа до данни и за използването на облачните платформи CREODIAS и CloudSigma AG.

Събитието беше открито на 19-и aприл от директора на RST-TTO Камен Илиев. Поздравителни адреси към участниците поднесоха заместник-министърът на икономиката на Република България Лилия Иванова; заместник-ректорът на ТУ – София проф. Любомир Димитров; директорът на Института за космически изследвания и технологии към БАН професор Румен Недков; изпълнителният директор на Асоциация за развитие на София към Столичния общински съвет Светлана Ломева. По време на събитието бяха направени презентации за програмата „Коперник“, както и за възможностите за финансиране чрез национални финансови инструменти – Фонд на фондовете, банкови инструменти за финансиране на иновации – програмата „COSME” и „InnovFin”. Бяха представени и вече сформираните отбори, техните ментори и предизвикателствата, поставени пред тях по време на хакатона.

50 участници разпределени в 13 отбора се конкурираха за първата награда - едно място в акселератора на „Коперник“, организиран от Европейската комисия. Допълнителните награди включваха посещение на Phi Week, ESRIN-ESA; кредити за използване на платформата CREODIAS за три отбора; офис пространство за 3 месеца в мини инкубатора на фондация "ГИС-ТрансферЦентър"; едногодишен абонамент GEO Premium, предоставен от GEO University; приключенско преживяване в България; както и билети за фестивала Webit за пет отбора.