Научните постижения по УНИТЕ ще бъдат представени на пролетната научна сесия на ФМИ 2020

ФМИ.

Kонвергенцията на HPC и Големите данни, изкуственият интелект и моделите в дигиталния свят са една от темите по време на Пролетната научна сесия на ФМИ 2020, по която свои научни доклади ще изнесат и учените от УНИТе.

Пролетната научна сесия на ФМИ 2020 ще се проведе на 21 март 2020 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Авторите на одобрените доклади могат да подадат статия с представените научни резултати за публикуване в Годишника на СУ “Св. Климент Охридски“, ФМИ, съгласно изискванията за публикуване в него.

Останалите теми в Пролетната научна сесия на ФМИ 2020 са „Алгебра и приложения“ (по случай 90 години от рождението на доц. Кирил Дочев), „Геометрия и топология“, „Стохастика, оптимизация и моделиране“, „Диференциални уравнения“, „Отворена наука - перспективи и тенденции“ (с участието на ННП ИКТ в Науката, образованието и сигурността), „Обучението по математика и информатика - предизвикателства и перспективи“, „Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни“, „Реален и функционален анализ и приложения“ (темата е посветена на проф. дмн Румен Малеев), „Моделиране и управление на роботизирани системи“, „Софтуерни услуги за големи данни“ и „Апроксимации числени методи“. В специална студентска сесия ще бъдат представени и научните постижения на студенти от ФМИ.

Научната сесия на ФМИ от 2019 г. Снимка: ФМИ
Снимка ФМИ. Засилено участие на студенти и учени в Научната сесия на ФМИ през 2019 г.

До 10 февруари кандидатите трябва да изпратят резюме на своя научен доклад, а до 6 март ще бъде изпратена информация за одобрените доклади.

Председател на Програмния комитет на Пролетната научна сесия е доц. д-р Мая Стоянова, a членове са проф. дмн Гено Николов, проф. дн Марусия Божкова, проф. дн Надежда Рибарска, проф. д-р Георги Бояджиев, проф. д-р Мария Нишева, доц. д-р Красимира Александрова, доц. д-р Огнян Христов, доц. д-р Олга Георгиева, доц. д-р Павел Бойчев, доц. д-р Симеон Замковой, доц. д-р Таня Тонова и доц. д-р Христо Ганчев.

В Организационния комитет на научната сесия са научният ръководител на проекта УНИТе проф. д-р Ана Пройкова, проф. д-р Красен Стефанов (ръководител на проекта УНИТе). В комитета са още проф. дн Надежда Рибарска, доц. д-р Валерия Симеонова, доц. д-р Милен Петров, доц. д-р Радослава Христова, доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева, доц. д-р Тодор Попов, доц. д-р Юлиан Цанков, гл. ас. д-р Александър Стеафанов, гл. ас. д-р Ирена Авджиева, гл. ас. д-р Мая Желязкова, гл. ас. д-р Филип Петров, д-р Калина Георгиева и ас. Албена Антонова.