Зам.-министър на образованието провери работата по проекта УНИТе в университета „Проф. д-р Асен Златаров“

Среща на зам.-министър Карина Ангелиева с ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас проф. д-р Магдалена Миткова и представители на академичното ръководство на висшето училище.

Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се срещна с ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас проф. д-р Магдалена Миткова и представители на академичното ръководство на висшето училище. Университетът е партньор в два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Бюджетът, който управлява Университета по двата проекта е над 4,3 млн.лв.

Г-жа Ангелиева се информира за напредък в работата по научните центрове. Като най-голямо предизвикателство от академичните представители бе определено провеждането на обществените поръчки, което забавя стартирането на реалната научна дейност. Привличането и задържането както на млади, така и на утвърдени изследователи, заради ниските нива на заплащане, бе определено като проблем за цялата система.

Проф. Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на проекта УНИТе, посочи някои проблеми при изпълнението му.

Според него има някои недоуточнени подробности около назначаването на екипите по тези проекти, както и по разпределението на средствата. „Парите са достатъчно, но не са разпределени по най-добрия начин“, каза той. Друг проблем е задържането на младите учени. „Поради ниското заплащане, те предпочитат да заминат да работят в реалния сектор, където ще получат няколко пъти по-високи заплати, отколкото ако развиват научна дейност по проект в университета“, каза той.

Ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф.д-р Магдалена Миткова уточни, че в момента държавата дава за издръжка на един студент по 693 лв. , а за един ученик – 1400лв., което, според нея, не е адекватно. Така заплатите на докторанти и доценти са далеч под нормалното.

Зам.-министърът Ангелиева информира, че през септември тази година стартират разговорите с ЕК за оперативна програма „Наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Основата за разработването на програмата са националните стратегически документи и приоритети, както и европейската рамка. В тази връзка тя призова Висшите училища за активно участие в дискусиите от както на ниво стратегии, така и на ниво подготовка на оперативната програма. Като ключов фактор за разработването на новата програма в частта за наука тя определи напредъка в изпълнението на проектите за наука и тяхната устойчивост. Тя призова университетите да създават партньорства помежду си, за да могат по-успешно да участват в разработването на приоритите за новия програмен период. Създавайки консорциуми, те ще могат да отстояват и правата си за по-високо заплащане.

Г-жа Ангелиева подчерта, че подкрепата към Центровете със средства по оперативната програма ще продължи.

Под каква форма и с какъв фокус ще става това, следва да се реши на база анализи и дискусии. Необходимо е да се намери работещ модел, по който ЦК и ЦВП да се превърнат в самостоятелни субекти, част от европейската научно-изследователска система. Това ще позволи на Центровете да кандидатстват самостоятелно по европейски и национални програми. ЕК залага над 100 млрд.евро за наука през новия програмен период, а националните средства за иновации ще се увеличат двойно.