Медиите за проекта

Строител: Кирил Гератлиев: По „ОПНОИР 2014 – 2020“ са договорени над 500 млн. лв. за наука и образование

Г-н Гератлиев, днес (18.05.2018 г.) ще се проведе Комитет за наблюдение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ („ОПНОИР 2014 – 2020“). Как протича изпълнението й?

ОПНОИР 2014 – 2020“ е нова за настоящия програмен период. Тя е единствената, която целево финансира науката и образованието. ОПНОИР е двуфондова. Средствата за Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ са [...]

Computerworld.bg: ФМИ участва в мащабния проект за Център за върхови постижения УНИТе

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ "Св. Климент Охридски" участва в проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е#-обществото (УНИТе)“, който се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, като одобреният бюджет за целия проект е над 29,78 млн. лева. Срокът за изпълнението му е 28 февруари 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Дунав Мост: Изграждат Център за върхови постижения в Русе

Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе избран да реализира проект в компонент 2 „Информатика и информационни, и комуникационни технологии, по който в Русе ще бъде изграден Център за върхови постижения.

Монитор: Научен център за 3 милиона лева вдигат в Шуменския университет

Сграда по информационни и комуникационни технологии със 7 или 8 лаборатории ще бъде изградена в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по спечелен в консорциум със СУ "Св. Климент Охридски" проект по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщи пред "Монитор" ректорът на ШУ проф. Георги Колев.

БРЯГ: РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

С официална церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004  УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация за реализиране на дейностите е Софийският университет, който ще партнира с още четири висши училища – академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика“ [...]

Offnews.bg: Център за върхови постижения ще обедини 5 български университета

Пет български университета ще си партнират в проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“. Това са университети с високи компетентности, които работят в допълващи се области на математиката и компютърните науки - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.   Виж повече на Наука.Offnews.bg

НОВИНАТА.БГ: Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Трета работна среща по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004). Срещата ще се проведе в периода 11 – 12 септември 2019 година. На нея ще присъстват представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф [...]

БНР Радио Шумен: Изграждат Център за върхови постижения

Център за върхови постижения ще бъде изграден в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Това ще се случи по проекта „Университети за наука, информатика и технологии в е­лектронното общество“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Университетът е включен в други три национални програми, каза за Радио Шумен доц. д-р Стефка Калева,заместник-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението. За [...]

БНР Радио Шумен: IT център за върхови постижения

Център за върхови постижения ще заработи в Шумен до 2023 година. Той ще бъде изграден със средства от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­лектронното общество“ (УНИТе). Водеща организация в проекта е Софийският университет, а партньори са Шуменският, Техническият в София, Бургаският университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ и Русенският. Основната цел на Проекта [...]