Първа копка на сградата на института GATE

Екипът на Института GATE

Първа копка на новата модерна сграда на института GATE бе направена на 20 май на специално събитие в кампуса на СУ „Св. Кл. Охридски“ зад Факултета по математика и информатика (ФМИ). За откриването на строителството на новата 4-етажна сграда бяха покани проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, Константин Павлов, кмет на район Лозенец, и проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Присъства и целият екип на института GATE, включително неговият директор проф. Силвия Илиева. Научните изследвания в института GATE (Големи данни в полза на интелигентното общество) са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

 

Сградата ще бъде разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ между Факултета по математика и информатика (ФМИ), Факултета по физика (ФзФ) и Факултета по химия и фармация (ФХФ). В кампуса ще има още два центъра, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Центърът за върхови постижения УНИТе и Националния център по мехатроника и чисти технологии. Освен за изследователите на института GATE, новата сграда ще бъде отворена за студенти и партньори за демонстрации, експериментиране и тестване на нови технологии и решения, както и за семинари и събития. 

Първа копка на бъдещата сграда на Института GATE от проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Силвия Илиева, директор на GATE, и проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.
Първа копка на бъдещата сграда на Института GATE от проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Силвия Илиева, директор на GATE, и проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.

„Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на Софийския университет“, заяви проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE. „Нашата мисия като изследователи е да превърнем института в мост между науката, правителството и индустрията, да допринесем за повишаване на качеството на живота на хората чрез изследванията и мултидисциплинарните проекти, по които работим. Целта ни е да създаваме нова изследователска култура, за да дадем възможност на младите изследователи да се развиват и да постигат научните си амбиции в страната и да мотивираме връщането на повече български изследователи от чужбина. Сградата е първа стъпка в изграждането на националната изследователска инфраструктура в областта на големите данни и изкуствения интелект, която ще събере тези наши стремежи. Тя ще бъде домът на института и изследователите в нея ще работят в полза на обществото, с помощта на съвременните достижения на науката и технологиите“, добави проф. Илиева.