Дроновете на Русенски университет по проект УНИТе помагат за контрол на мерките срещу COVID-19

Дрон на РУ "Ангел Кънчев" в действие.

Дронове на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще следят за набези във вилните зони около града като част от съвместна инициатива с Община Русе и Областната дирекция на МВР, съобщиха от университета, който е един от петте партньори по проекта УНИТе. 

Безпилотните апарати са придобити от университета при изпълнение на работните задачи по проекта УНИТе, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по проект SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean), съфинансиран от Европейския съюз по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-B "Балкани–Средиземно море“ 2014-2020 г. и чрез националните фондове на страните участнички. „Възможно е техниката да се използва и за проследяване на струпвания на хора в паркове и градини“, обясняват от РУ. 

Дрон на РУ "Ангел Кънчев", снабден с надеждни термални камери.
Дрон на РУ "Ангел Кънчев", снабден с надеждни термални камери.

Предоставените дронове попадат в категорията специализирана безпилотна летателна техника, приспособени са за полети при лоши метеорологични условия и притежават наземни RTK станции, които гарантират прецизност на изпълняваните полетни мисии. При много ниски температури, батериите на дpoнa се загряват автоматично. Това позволява голяма свобода на оператора, като практически дpoнът може да бъде управляван почти при всякакви метеорологични условия. Дpoнoвeтe от тази серия намират приложение при спасителни операции, борба с пожари, инспекция на електропроводи, вятърни турбини, мостове, слънчеви колектори и много други.

Дроновете са оборудвани с надеждни термални камери с два отделни графични сензора, които представляват комбинация от усъвършенстван радиометричен термален сензор и 4K графичен сензор. Термалните сензори разкриват детайли, които са невидими c невъоръжено човешко око, като се забелязват малки разлики в температурата на обекти, намиращи се на земната повърхност. „Този нов поглед към света може да помогне при анализ на критична инфраструктура, откриване на повреди на сгради или оборудване, локализация на изгубени хора и т.н.“, допълват от университета.