УНИТе ще бъде представен на конференцията „Научноизследователски инфраструктури на бъдещето“

Научна конференция Futuris 2019

Центърът за върхови постижения УНИТе ще бъде представен на научната конференция „Научноизследователски инфраструктури на бъдещето - синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН). Конференцията ще се проведе на 10 и 11 декември в зала 6 на НДК.

„Събитието ще даде възможност освен да се представят инфраструктурните обекти, но и да се проведат срещи и дискусии относно целите, възможностите и плановете за развитие и международно сътрудничество на българските научноизследователски инфраструктури и екипи“, обяснява Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в МОН.

Основните цели на конференцията са публично представяне на извършената международната оценка на Националната пътна карта за научна инфраструктура и обмен на опит с държавите-членки на ЕС за общ подход към програмирането на финансовата рамка за периода 2021 – 2027 г., по отношение на инвестициите на публични средства в устойчивото развитие на научноизследователски инфраструктури на национално, регионално и европейско ниво с хоризонт 2030 г.

В рамките на конференцията ще бъде организирана изложба-представяне на научноизследователските инфраструктури част от Националната пътна карта за научна инфраструктура и Центровете за върхови постижения и Центровете по компетентност, на напредъка по изграждането им, както и стъпките и ролята им в следващия програмен период.

На 10 декември събитието ще бъде открито от вицепремиера Томислав Дончев, Цветан Кюланов, представител на Европейската комисия в България и Карина Ангелиева, зам.-министър на образование и науката. Уводна реч ще изнесе проф. Майкъл Спиро, президент на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP).

Първата панелна дискусия, чийто модератор е проф. Ана Пройкова, български национален делегат в Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури, ръководител на Лабораторията за високопроизводителни изчисления в София Тех Парк и научен ръководител на проекта УНИТе. В нея участват Адам Тайсън, ръководител на отдел DG Research and Innovation (в Европейската комисия), Франческо Флоринди, мениджър „Стратегии и партньорства“ в BBMRI, Сана Сорвари Съндсет, координатор ACTRIS PPP (Финландски метеорологичен институт). Адриан Курай от Политехническия университет на Букурещ. Сред обсъжданите теми са подходи за идентифициране на стратегическа научноизследователска инфраструктура, отключване на потенциала на съоръженията на научноизследователската инфраструктура, преосмисляне на пътната карта за научноизследователските инфраструктури като инструмент за научноизследователски и иновационен капацитет, както засилване на сътрудничеството в Европа чрез включване в процеса на всички региони.

Вторият панел е на тема „Споделен опит и следващи стъпки към дългосрочна устойчивост на научните иновации (управление, устойчиви политики, финансиране, въздействие и сътрудничество)". Модератор е Арнолт Морисън, тематичен експерт в европейската научно-иновационна платформа Interreg Europe Policy Learning Platform (EPLP). Сред панелистите са д-р Андреас Волц, бивш вицепредседател на ESFRI SWG Environment, най-големият международен научноизследователски отдел, федерален министър на образование и науката на Германия, д-р Анелия Караджинова-Ферер, от хърватския институт Ruder Boskovic, д-р Яна Колар, изпълнителен директор на CERIC-ERIC (Словения), проф. Маргарита Апостолова, ръководител на Лабораторията по медико-биологични изследвания към БАН.

Сред обсъжданите теми са финансиране на различните етап – от тепърва развиващи се проекти, степени на внедряване, мониторинг на научните резултати, финансиране на националната научна карта чрез структурни фондове и други източници.

Третият панел е на тема „Преодоляване на иновационната пропаст в Европа – Центрове за върхови постижения и Центрове по компентетност, като отговор за повишаване на способностите и видимостта (организация, устойчиви политки, финансиране)." Модератор е проф. Тони Спасов от Националния център по мехатроника и чисти технологии. Темите на дискусията включват устойчиво планиране, интелигентен растеж, социално-икономическо въздействие; комерсиализация на резултатите от изследванията от подкрепените научноизследователски проекти; мобилност на учените, изграждане на капацитет, знания и умения за мениджърите на научноизследователски отдели. Сред участниците са Гер ван ден Керхоф, старши мениджър по въпросите на ЕС от Фландрия, проф. Мария Николова, зам.-директор на Центъра по компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, и Хорхе Молина, от Aditech.