Ден на младия учен или Как изглежда крилото на водно конче под микроскоп?

Бургаски университет

Как невидими думи се появяват…
Как с химическо вещество невидими думи стават видими и как изглежда крилото на водно конче под микроскоп? Това са само два от множеството въпроси, на които днес ученици от бургаски училища получиха отговор от своите по-големи приятели – студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Децата прекараха приятен следобед в света на забавната наука във Факултета по природни науки.

Това е водно конче
Това е водното конче
А така изглежда крилото на водно конче под микроскоп
А така изглежда крилото на водно конче под микроскоп

 

Демонстрациите под наслов „Науката променя живота” са част от инициативата Европейска нощ на учените, в рамките на която се проведе Деня на младия учен. Нощта на учените се провежда със съдействието и на проекта УНИТе – Университети за Наука,  Информатика и Технологии в е-Обществото.
Проект УНИТе е резултат от стремежа на много учени, работещи в университетите-партньори в страната да се постигне една обща организационна структура, която да бъде от помощ при реализацията на нови идеи, проекти, изследвания и тяхното разпространение.

Проектът УНИТе е основен съорганизатор на Европейската нош на учените
Проектът УНИТе е основен съорганизатор на Европейската нош на учените​​​​​


Основна цел на събитието е повишаване на осведомеността и привличане на нови студенти по природни науки и технологии (STEM). За това университетът отворя своите врати до кампуса на университета. Събитието е част от инициативите по проект КТРИО 4, предшестващи Европейската нощ на учените, която през 2020 година ще се проведе на 27-28 ноември.


Проф. Сотир Сотиров, зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК приветства учениците с думите: „Целта е да насърчим младите хора да влязат в университетите и да се запознаят с това, което правим. През последните години STEM – направлението поизостана от фокуса, затова събитията, организирани тук целят да влезете в лабораториите, да разгледате, това, което нашите колеги правят“.

Гостите на събитието привестваха младите учени и гостите
Гостите на събитието привестваха младите учени и гостите

Гости на събитието бяха Председателят на общинския съвет проф. Севдалина Турманова и зам.-кмета Весна Балтина по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата. „Убедена съм, че след малко в лабораториите вие ще станете свидетели на интересни демонстрации. Ще видите приложението на много физични и химични закони и ще почувствате как науката може да промени живота”, приветства  участниците проф. Турманова.


„Искам да се обърна към учените: нашите желания и надежди са във вас. Искам да се обърна и към учениците, които гостуват тук – вие сте попаднали на едно място, където знанията са това, с което можете да  сбъднете мечтите си. Уверена съм, че без наука, без усилията, които полагат тук тези преподаватели няма да можем да вървим напред“, каза и Весна Балтина.


Първата демонстрация на химични реакции беше извършена от студенти от специалност „Химия“. На бял лист след напръскване със специален разтвор  се появи надпис, с който студентите пожелаха добре дошли нагостите си.

Студентите по химия показаха на децата интересни неща, които науката създава 
Студентите по химия показаха на децата интересни неща, които науката създава ​​​​​​

След това, учениците имаха възможност да наблюдават  пясъци от различни точки на света, мъхове, лишеи, пера от птици под дигитален микроскоп. Представена бе и дейността на студентите от катедра „Екология и опазване на околната среда“, които разказаха за  езерата като изчерпаем ресурс и микрополимерите по Българското Черноморско крайбрежие.


Направени бяха демонстрация на дрон за мониторинг на околната среда; Измерване на нивото на шума в определен район и демонстрация на лабораторни анализи за храни и води; Демонстрация на работна станция за измерване на концентрацията на фини прахови частици.
В края на Деня на младия учен имаше и викторината с награди за участниците.