Първият Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина е в Бургас

Проф. Сотиров е сред организаторите на форума

Членове от екипа на проект УНИТе взеха активно участие в подготовката и провеждането на симпозиума

 

Бургас стана първият град, в който започна Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина – BioInfoMed’ 2020. До 10 октомври в новопостроения Конгресен център на Морска гара водещи учени от цял свят се събират за първи път, за да представят най-съвременните изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота.

Престижният форум беше открит от зам.-ректора по международно сътрудничество и СДК в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“  проф. Сотир Сотиров. 

Проф. Миткова поздрави участниците 
Проф. Магдалена Миткова поздрави участниците 
Кметът Димитър Николов заяви, че биомедицината е бъдещето 
Кметът Димитър Николов заяви, че биомедицината е бъдещето 

Поздравления към участниците отправиха ректорът на университета проф. Магдалена Миткова, кметът Димитър Николов и областния управител Вълчо Чолаков. БАН е сред организаторите на конференцията 

И областният управител Вълчо Чолаков поздрави участниците 
И областният управител Вълчо Чолаков поздрави участниците 
Специален поздрав  отправи и Проф Таня Пенчева от БАН.
Специален поздрав  отправи и Проф Таня Пенчева от БАН.

Интересът към първото издание на конференцията доведе до 75  научни доклада.
Авторите им са учени и изследователи от Мексико, Индия, Великобритания, Южна Африка, Франция, Австралия, САЩ, Белгия, Полша, Узбекистан, Македония и други страни. Сред тях се открояват изтъкнати учени от Boston University и Harvard Medical School, САЩ, от Technological Institute of Tijuana, Мексико и други престижни университети и научни институти.

75 доклада ще изслушат участниците 
Докладите са разпределени в 8 секции
Сесия 1: Биоинформатика и изчислителна биология
Сесия 2: Вземане на решения в биомедицината и здравеопазването
Сесия 3: Интуиционистки размити множества и приложения
Сесия 4: Изкуствен интелект в биомедицината и здравеопазването
Сесия 5: Биомедицински образи и обработка на изображения
Сесия 6: Математическо моделиране в биомедицината и здравеопазването
Сесия 7: Биомедицински подходи и приложения
Сесия 8: Възбудими структури и двигателна активност
 

Проф. Сотиров е ръководител на проекта УНИТ-е 
Проф. Сотиров е ръководител на проекта УНИТ-е 

3 от докладите са на учени от бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров”, които са и част от екипа на проекта УНИТ-е – („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Докладите са на английски език, а представянето им се излъчва директно по интернет за участниците, които присъстват дистанционно на конференцията.
Ето темите и авторите:

  • Станислав Симеонов, Гани Стамов и Иван Торлаков – „Визуализация на стабилността на импулсивни невронни мрежи на Коен-Гросберг с вариращи във времето закъснения”
  • Иванка Стамова, Сотир Сотиров, Станислав Симеонов и Гани Стамов – „ Ефекти от променливи импулсивни пербурбации върху стабилността по отношение на H-многообразията на невронните мрежи на Коен-Гросберг с фракционен ред”
  • Хюсеин Йеменджиев, Ралица Колева, Валентин Ненов и Ваня Георгиева – „ Възможност за откриване на опасни материали във вода с помощта на анализ на критерии”

Организатори на форума са Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Съюзът на учените в България и Община Бургас.
 
Сред водещите теми на форума са още анализи на големи данни в медицината и биологията, вземане на решения в медицината, изкуствен интелект в медицината и здравеопазването, биомедицинско моделиране и инженерство, биомембрани и биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство, изчислителна биология и биомолекулно моделиране.


Авторите на по-интересните и важни научни изследвания ще бъдат поканени да подадат статии в пълен текст за отпечатване в сборник от поредица на международното научно издателство „Springer“.


Във връзка със ситуацията с пандемията от COVID-19, организаторите са предвидили всички, необходими превантивни мерки за осигуряване безопасността на участниците.