БНР Радио Шумен: Научен център за милиони

Строителството на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс, започна реално в Деня на Шумен, обяви БНР - Радио Шумен.  Комплексът се изгражда по проект на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. От общата стойност на проекта  29 781 882 лева за Шуменския  университет са предназначени  3 054 364 лева.  Изпълнител на строително-монтажните дейности е  „ЖСП Стил“ ООД – Шумен, а строителният надзор ще се упражнява от страна на „СНИК” ЕООД – Шумен.