radiAn.bg: В ШУ стартира проект за 3 милиона лева

В ШУ „Епископ Константин Преславски“ днес официално беше представена стартиралата реконструкция на „Център за върхови постижения към университета“ – Научноизследователски лабораторен комплекс, обяви онлайн изданието radiAn.bg

Комплексът се изгражда по проект УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  От общата стойност на проекта 29,781 млн. лв., за Шуменския  университет са предназначени  3 милиона лева.  Изпълнител на строителните работи е фирма „ЖСП Стил“ , а строителният надзор  ще се упражнява от „СНИК” ЕООД.