Шмоко.бг: Център за върхови постижения в Шумен

В Деня на Шумен, на 11 май 2020 г., в присъствието на Ръководството и екипа на проект УНИТе, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ направи официално представяне на стартиралата реконструкцията на обект: Център за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс, пише онлайн изданието Шмоко.бг.

Тримерна визуализация на източна фасада на бъдещия център в Шумен
Тримерна визуализация на източна фасада на бъдещия център в Шумен.

От изданието предоставят и няколко тримерни визуализации на бъдещата сграда на центъра в Шумен.