Доклади, представени на сесията “УНИТе”

 • Мобилен верижен робот, Живко Ангелов
 • Хиперболичност по Громов за разстоянието на Кобаяши, Любомир Андреев, Николай Николов и Maria Trybula
 • Достатъчни условия за тангенциална трансверзалност, Стоян Апостолов, Михаил Кръстанов и Надежда Рибарска
 • Плазмен факел за био- и медицински приложения - електродинамичен аспект, Мариана Атанасова, Йост Ван Дер Мюлен и Евгения Бенова
 • Осми конгрес на световната федерацияза национални математически състезания,18–24 юли 2018, Грац, Австрия, Кирил Банов 
 • Алгебра на Тьоплицовите оператори в дискретната група на Хайзенберг, Автор: Николай Буюклиев 
 • Използване на геймификация в обучението поинформационни технологии, Автор: Станислав Господинов Иванов 
 • Модел на адсорбция на метални клъстери върху дефектни нанотръби, Христо Илиев и Ана Пройкова 
 • Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи, Автор: Калоян Йовчев 
 • Върху една нелокална задача за уравнението на струната с интегрално условие, Автор: Мария Каратопраклиева 
 • Създаване на среда за конективизъм по пътя за български МООК, Теодор Катранджиев, Красен Стефанов И Пенчо Михнев 
 • Оптимизация на базата на кеширане на данни, Мартин Костов и Калинка Калоянова 
 • Случайни информационни процеси, Добромир Кралчев
 • Движение на сферична частица, закрепена за интерфейса между два вискозни флуида, Галина Люцканова-Жекова 1,2 и Красимир Данов 
 • Алтернативно въведение във вероятностите, Пламен Матеев 
 • Големите данни в полза на обучението: използването на учебните аналитики през погледа на експертите, Дафинка Митева и Елиза Стефанова 
 • Управление на походката на крачещи антропоморфни роботи, Любомира Митева 
 • Обучение за проектиране и разработка на качествен образователен софтуер, Пенчо Михнев и Теменужка Зафирова-Малчева 
 • Обучение сред природата - мит или не..., Николина Николова и Елиза Стефанова 
 • Приложение на обърнато махало за тестване на управляващи алгоритми, Мартин Ризов 
 • Робот за вътрешна инспекция на тръби, реализиран чрез 3d принтиране, Мирослав Сергиев 
 • Моето гардже е по-по-най...: приобщаване на родители в прилагане на изследователския подход, Елиза Стефанова и Николина Николова 
 • Еднопараметрични фамилии от елиптични криви, Мирослав Стоенчев 
 • Изследване на криптографски Хеш алгоритъм, Борислав Стоянов 
 • Върху сходимостта на един безкраен ред, Дойчин Толев 
 • Таксономии и технологии в обучението (по математика), Таня Тонова и Диана Петрова 
 • Машинно самообучение в жизнения цикълза разработка на софтуер, Мила Тошева и Галя Новакова 
 • Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти, Владислав Харалампиев 
 • Класификация на изображения чрез конволюционни невронни мрежи, Антон Христов, Димо Димов и Мария Нишева 
 • Ред на Хилберт и инварианти на симплектичната и ортогоналната групи, Елица Христова
 • Резонансни случаи при нелокални гранични задачи за квадрата на диференцирането, Юлиан Цанков 
 • Методология за определяне коефициентите на широчинно-импулсната модулация при управлението на светодиодни прожектори за сценично осветление, Симеон Цветанов, Ивайло Андонов и Стефан Димитров 
 • Построяване на копули като решение на гранична задача, Николай Червенов
 • Training SMEs to Digitally Transform–Lessons’ Learned from Field Experience in Bulgaria, Albena Antonova, Alexander Ivanov, Svetlozar Ivanov, and Krassen Stefanov 
 • HIP Arthroplasty, Ana Avdzhieva, Jacqueline Christmas, Jiafeng Xu, Markus Grasmair, Torbjorn Ringholm, and Bianca Lichtblau 
 • Geometric Tomography in the Hilbert Space L2: Reconstruction of Closed Convex Sets in L2 with Empty Geometric Interior, Stoyu Barov 
 • Primitiveness of Semi-Neat Toroidal Compactifications of Ball Quotients, Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, And Gregory Sankaran 
 • On the Independence Number Of(3,3)-Ramsey Graphswithout 4-Cliques, Aleksandar Bikov and Nedyalko Nenov 
 • Distance Distributions of Ternary Orthogonal Arrays, Silvia Boumova, Maya Stoyanova and Tedis Ramaj
 • Semantic data integration in cancer studies, Илиян Михайлов, Мария Нишева, Димитър Василев