Доц. д-р Елисавета Гурова: Как да привличаме младите таланти към науката

доц. Гурова

Имат ли интерес младите хора към науката и как те могат да бъдат привлечени към редиците на учените, коментира доц. д-р Елисавета Гурова, преподавател в катедра "Софтуерни технологии" на ФМИ към СУ "Св. Кл. Охридски" и административен ръководител на проект УНИТе. Разговорът с Майя Бойчева-Манолчева в подкаста ICTalks бе проведен малко преди началото на "Нощ на учените"

"Този интерес варира в течение на времето. Младите хора се интересуват от новостите, от възможностите да се включат в най-разнообразни и интересни проекти, но те се вълнуват много и от финансовите въпроси. За съжаление, финансирането на научните изследвания не е на много високо ниво", обясни доц. Гурова.

Един от сериозните проблеми е недостатъчно развитата научна инфраструктура, която е сред причините и за мобилността и изтичането на мозъците. "Нормално е младите хора да търсят по-добри възможности за реализация, по-интересни проекти. Аз, лично, съм оптимист, защото по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" бяха направени едни много сериозни инвестиции точно в тази научна инфраструктура", коментира доц. Гурова.

"В проекта УНИТе ("Университети за Наука, Информатика и Технологии в Е-общество"), на който съм административен директор, се стремим да създадем тези привлекателни условия за работа в науката и участие в иновации, които, естествено, са свързани с нашето сътрудничество с различни фирми. Т.е. искаме да допринесем да привличаме талантите към науката и университетите, да ги задължим за един по-дълъг период и да създадем условия за тяхната креативност", разказа доц. Гурова.

В разговора доц. Гурова коментира още темите:

Какъв процент от студентите по ИТ остават в редиците на науката и какъв отиват към бизнеса
Какви са очакванията на младите хора от кариерата в областта на науката?
Какво може и трябва да се направи, за да се стимулира развитието на нова генерация от изследователи?
Какво представлява европейската инициатива EURAXESS? Как участва България в проекта?
Как другите европейски държави стимулират интереса към науката?
 

Цялото интервю