Стартира изграждането на ЦВП в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения (ЦВП) към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Научноизследователски лабораторен комплекс. Този комплекс е в рамките на изпълнението на Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това заяви днес по време на старта на строително-ремонтните работи проф. Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на проекта УНИТе. 

Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Първа копка на Лабораторния комплекс в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Освен Бургаският университет партньори по проекта УНИТе са още Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет - София, Русенски университет “Ангел Кънчев” и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ), Подкрепяща организация за ЦВП е Община Бургас

Целта на ЦВП с разпределена инфраструктура, обхваща и петте висши учебни заведения партньори, е разработване и внедряване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към бизнеса. В Научноизследователски лабораторен комплекс на ЦВП към Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще се построят 4 лаборатории:

  1. Прототипна лаборатория,
  2. Системи „Реално време“ и вградени системи 
  3. Лаборатория за биосензори 
  4. Компютърна лаборатория „Хетерогенни и вградени архитектури и обработка на данни.

„Първата от лабораториите - за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0”, обясни ръководителят на научния екип проф. Станислав Симеонов. 

Вижте повече в Youtube канала на проекта УНИТе:

https://youtu.be/hu4pMpZbNXY

ЦВП в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров"


Обединение на мощностите с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели, ще започне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София.

Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта. Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършват в нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

„В новите лаборатории ще се развиват не само преподавателите в университета, но и ще се обучават студенти”, каза в приветствието си ректорът на университета проф. д-р Магдалена Миткова.

Зам.-областният управител Владимир Крумов заяви, че всяка стотинка, вложена в образованието, дава богата реколта в бъдеще.
"Надявам се в рамките на няколко месеца да бъдат открити лабораториите на Центъра за върхови постижения. Научният екип е воден от проф. Станислав Симеонов, в него има 7 изявени учени. Към тях ще има и административен и технически екип. В момента, в който центърът заработи, нашата цел е да поканим там нашите даровити студенти, които да се докоснат до тази техника, която не се намира навсякъде и се надяваме част от тях да останат при нас като учени", сподели при откриването проф. д-р Сотир Сотиров.

Вижте повече във видеото в Youtube канала на проекта УНИТе:

https://youtu.be/Uh7Z2yLAMnw

УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна, УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.


Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТе ще се стремят. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентоспособна икономика.

Създаването на ЦВП ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4 съществуващи бази.