Двама учени от УНИТе с престижни сертификати от APMG International

Сертификатът FitSM, който притежават проф. Красен Стефанов и Атанас Георгиев.

Двама български учени от ЦВП УНИТе издържаха успешно тестовете на международната организация APMG International и получиха сертификати за управление на ИТ услуги в съответствие с FitSM. Проф. д-р Красен Стефанов, ръководител на Лаборатория „Информационно обслужване“ на ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на проекта УНИТе, и Атанас Георгиев, експерт по проектиране и програмиране в Лабораторията „Информационно обслужване“ на ФМИ, са отличени заради знанията и уменията си в областта на концепциите за управление на ИТ услугите (базирани на FitSM-0), за целта и структурата на стандартите FitSM и тяхното взаимодействие с други стандарти, както и с работната рамка на процеса, върху която е създаден FitSM.

FitSM обединява фамилия от стандарти, които се стремят да улеснят управлението на услуги при предоставянето на ИТ обслужване, включително свързани с тях общи бизнес сценарии. Разработването на тези стандарти се подкрепя финансово от Европейската комисия.

 

Сертификатът FitSM е предназначен за професионалисти, които искат да бъдат разпознати за това, че разполагат с компетенциите, необходими за прилагане на ефективни ITSM процеси.

 

С получения сертификат специалистите доказват, че могат да помагат на организациите да внедряват пълния набор от процеси за управление на ИТ услугите, да подобрят предоставяните от организацията (ЦВП УНИТе) ИТ услуги, като прилагат ефективни ITSM процеси във федеративни среди, в които услугите се управляват в сътрудничество с конкурентни или разпределени организации.

Сертификатът на проф. д-р Красен Стефанов

APMG акредитира организации за предоставяне на курсове за обучение и консултантски услуги за широк спектър от професионални схеми за сертифициране. Дългогодишната история на акредитация на организации в световен мащаб в съчетание с взискателния процес на оценка означава, че организациите, акредитирани от APMG, са признати за ангажимента си да предоставят изключителни услуги.

 

APMG разполага с разнообразно портфолио от схеми за сертифициране, включително международно известни решения за управление на проекти, управление на бизнеса, информацията и технологиите (ИТ), на киберсигурността и публично-частните партньорства.