BurgasNews: Учени помагат на хотелиери в борбата с пандемията

проф. Сотир Сотиров, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

Безплатен иновативен, даващ указания за безопасността на хотелиери, ресторантьори и туристи софтуер, представи днес в Бургас проф. Сотир Сотиров. Той е ръководител на проекта K-TRIO 4 – „Researchers in the Knowledge Triangle“, финансиран от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020. Той ще бъде представен и в „Нощта на учените“, която тази година ще се проведе на 28.11, пише сайтът BurgasNews.

В аулата на Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас се проведе форум-дискусия „Информационните и креативни технологии в помощ на туристическия сектор във време на COVID-19“. Форматът събра на едно място водещи специалисти от здравеопазването, информационните технологии и туризма в морския град, членове на центъра за високи постижения по проект UNITe и представители на туристическия бранш. Целта е да се насърчи ролята на междудисциплинарното сътрудничество като основа за преодоляване кризата с COVID-19 и последващо устойчиво развитие на важните сектори от икономиката в региона.

От огромно значение е възможно най-бързото излизане на туризма от кризисната ситуация с оглед и на предстоящия активен сезон на лято 2020, каза професор Сотиров. В последните седмици Община Бургас съвместно с РЗИ и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна разработването на алгоритъм от мерки, които да бъдат прилагани в хотелите. За да даде реален резултат обаче, местата за настаняване трябва да изготвят индивидуални планове за създаването на добра организация на работата, уточни зам. Кметът по туризъм Дияна Саватева.

В тази връзка по време на събитието бяха дадени насоки за конкретното прилагане на мерките от експерти от здравеопазването, информационните технологии и туризма.  Проф. Сотиров посочи взаимовръзката между този проект, по който университетът е партньор с други 8 научни института и университети и другия проект, по който се работи в бургаския университет – УНИТ-е .