Проект УНИТе - Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото

С финансовата подкрепа

Финансиране

Проектът УНИТе е класиран с най-висок брой точки в конкурса и се финансира от ОП НОИР. Финансирането е в размер на 29 781 882,42 лева. Седемдесет и пет процента (75%) от средствата са за изграждане на научната инфраструктура (лабораторни сгради и помещения за инсталиране на научно-изследователска апаратура, техническо оборудване и специализирани инсталации за лабораторните комплекси, разработване на уникален софтуер и други).

За УНИТе

В изпълнение на целите на Консорциум УНИТе, в тясно сътрудничество университетите партньори подготвиха и подадоха с партньорски договор, в конкурса за изграждане и развитие на център за върхови постижения по приоритетна област Информатика и информационни и комуникационни технологии по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото).

Цели На Проекта

Основната цел на Проекта УНИТе е в рамките на неговото изпълнение до 2023 година да бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

Партньори

Избрани Новини

Медиите За Проекта

Тук ще откриете и прочетете публикации и новини за проект УНИТе във външни медии и специализирани сайтове. Още при самото стартиране проекта беше отразен в няколко български новинарски сайта, както и в официалните университетски сайтове. Очаквайте да допълваме регулярно списъка със сайтове и блогове. Медии и официални сайтове, публикували информация за проект УНИТе

Прочети повече

Проектът в медиите
Събития по проекта

Организирани Събития

Стартово представяне на проект УНИТе Церемония по стартиране на проект УНИТе Първоначалната среща на партньорите в УНИТе Първоначалната среща на партьорите от проект УНИТе ще се състои между 19-ти и 22.07 2018 г. с домакин на събитието Университет “проф. Асен Златаров” – Бургас. Срещата на УНИТе (19-22.07.2018) ще даде възможност на всички партньори по проекта…

Прочети повече

Обяви За Конкурси

Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 Срок за подаване на документите: от 20 април до 27 април 2018 г. Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото

Прочети повече

Обяви за конкурси

Последно от блога

  • Организирани събития - Организирани събития С финансовата подкрепа Стартово представяне на проект УНИТе и официална церемония Стартира изпълнението на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ С официална церемония на 08.06.2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе („Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото“) по…
  • Медиите за проекта - Медиите за проекта С финансовата подкрепа Тук ще откриете и прочетете публикации и новини за проект УНИТе във външни медии и специализирани сайтове. Още при самото стартиране проекта беше отразен в няколко български новинарски сайта, както и в официалните университетски сайтове. Очаквайте да допълваме регулярно списъка със сайтове и блогове. Медии и официални сайтове, публикували…
  • Обяви за конкурси - Обяви за конкурси С финансовата подкрепа Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 Срок за подаване на документите: от 20 април до 27 април 2018 г. Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука,…

https://unite-bg.eu – 2018 Всички права запазени