This post is also available in: enEnglish (Английски)

Организатор:  Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.

линк: Научна конференция МАТТЕХ 2018

Организатор: ФМИ (СУ „Св. Климент Охридски“)

линк: ПРОЛЕТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ФМИ 2019