Медиите за проекта

С финансовата подкрепа

Тук ще откриете и прочетете публикации и новини за проект УНИТе във външни медии и специализирани сайтове. Още при самото стартиране проекта беше отразен в няколко български новинарски сайта, както и в официалните университетски сайтове. Очаквайте да допълваме регулярно списъка със сайтове и блогове.

Медии и официални сайтове, публикували информация за проект УНИТе

Fmi.Uni Sofia.Bg

Nauka.Offnews.Bg

Briag.Bg

Monitor.Bg

2020.Eufunds.Bg

Dunavmost

Uchi.Bg

Computerworld.Bg

Vestnikstroitel.Bg

Bgnews.Host

Партньори

https://unite-bg.eu – 2018 Всички права запазени