За контакти

С финансовата подкрепа

За кореспонденция

Факултет по математика и информатика
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Адрес: 1164 София, бул. „Джеймс Баучър“ № 5, стая 204

и-мейл: CoEinICT@fmi.uni-sofia.bg

уеб: www.unite-bg.eu

Партньори

https://unite-bg.eu – 2018 Всички права запазени