Доклади, представени на сесията “УНИТе” с благодарност към проекта

This post is also available in: enEnglish (Английски)

Сесия „УНИТЕ“

Доклади, представени на сесията “УНИТЕ” с благодарност към проекта

МОБИЛЕН ВЕРИЖЕН РОБОТ, Автор: ЖИВКО АНГЕЛОВ

ХИПЕРБОЛИЧНОСТ ПО ГРОМОВ ЗА РАЗСТОЯНИЕТО НА КОБАЯШИ, Автори: ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ И MARIA TRYBULA

ДОСТАТЪЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ТАНГЕНЦИАЛНА ТРАНСВЕРЗАЛНОСТ
СТОЯН АПОСТОЛОВ, МИХАИЛ КРЪСТАНОВ И НАДЕЖДА РИБАРСКА

ПЛАЗМЕН ФАКЕЛ ЗА БИО- И МЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ – ЕЛЕКТРОДИНАМИЧЕН АСПЕКТ
Автори: МАРИАНА АТАНАСОВА, ЙОСТ ВАН ДЕР МЮЛЕН И ЕВГЕНИЯ БЕНОВА

ОСМИ КОНГРЕС НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯЗА НАЦИОНАЛНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ,18–24 ЮЛИ 2018, ГРАЦ, АВСТРИЯ
Автор: КИРИЛ БАНОВ

AGILE В ХАРДУЕРНО-СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
Автори: НИКОЛА БОГДАНОВ1И КАМЕН СПАСОВ

АЛГЕБРА НА ТЬОПЛИЦОВИТЕ ОПЕРАТОРИ В ДИСКРЕТНАТА ГРУПА НА ХАЙЗЕНБЕРГ
Автор: НИКОЛАЙ БУЮКЛИЕВ

ХАРАКТЕРИЗЦИЯ НА МЕТРИЧЕСКА РЕГУЛЯРНОСТ
Автори: МИЛЕН ИВАНОВ И НАДЯ ЗЛАТЕВА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Автор: СТАНИСЛАВ ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ VISUALISE
Автори: СВЕТИМИР ИГНАТОВ И СОФИЯ АНГЕЛОВА

МОДЕЛ НА АДСОРБЦИЯ НА МЕТАЛНИ КЛЪСТЕРИ ВЪРХУ ДЕФЕКТНИ НАНОТРЪБИ
Автори: ХРИСТО ИЛИЕВ И АНА ПРОЙКОВА

ИТЕРАТИВНО САМООБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНИПУЛАЦИОННИ РОБОТИ
Автор: КАЛОЯН ЙОВЧЕВ

ВЪРХУ ЕДНА НЕЛОКАЛНА ЗАДАЧА ЗА УРАВНЕНИЕТО НА СТРУНАТА С ИНТЕГРАЛНО УСЛОВИЕ
Автор: МАРИЯ КАРАТОПРАКЛИЕВА

СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА КОНЕКТИВИЗЪМ ПО ПЪТЯ ЗА БЪЛГАРСКИ МООК
Автори: ТЕОДОР КАТРАНДЖИЕВ, КРАСЕН СТЕФАНОВ И ПЕНЧО МИХНЕВ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА БАЗАТА НА КЕШИРАНЕ НА ДАННИ
Автори: МАРТИН КОСТОВ И КАЛИНКА КАЛОЯНОВА

СЛУЧАЙНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
Автор: ДОБРОМИР КРАЛЧЕВ

ДВИЖЕНИЕ НА СФЕРИЧНА ЧАСТИЦА, ЗАКРЕПЕНАЗА ИНТЕРФЕЙСА МЕЖДУ ДВА ВИСКОЗНИ ФЛУИДА
Автори: ГАЛИНА ЛЮЦКАНОВА-ЖЕКОВА1,2И КРАСИМИР ДАНОВ

АЛТЕРНАТИВНО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВЕРОЯТНОСТИТЕ
Автор: ПЛАМЕН МАТЕЕВ

ГОЛЕМИТЕ ДАННИ В ПОЛЗА НА ОБУЧЕНИЕТО:ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ АНАЛИТИКИПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕКСПЕРТИТЕ
Автори: ДАФИНКА МИТЕВА И ЕЛИЗА СТЕФАНОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОХОДКАТА НА КРАЧЕЩИ АНТРОПОМОРФНИ РОБОТИ
Автор: ЛЮБОМИРА МИТЕВА

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКАНА КАЧЕСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР
Автори: ПЕНЧО МИХНЕВ И ТЕМЕНУЖКА ЗАФИРОВА-МАЛЧЕВА

ОБУЧЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА – МИТ ИЛИ НЕ…
Автори: НИКОЛИНА НИКОЛОВА1И ЕЛИЗА СТЕФАНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЪРНАТО МАХАЛО ЗА ТЕСТВАНЕНА УПРАВЛЯВАЩИ АЛГОРИТМИ
Автор: МАРТИН РИЗОВ

РОБОТ ЗА ВЪТРЕШНА ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБИ, РЕАЛИЗИРАН ЧРЕЗ 3D ПРИНТИРАНЕ
Автор: МИРОСЛАВ СЕРГИЕВ

ЕДИН КЛАС ОТ РЕКУРСИВНИ ФУНКЦИОНАЛИ
Автор: ДИМИТЪР СКОРДЕВ

МОЕТО ГАРДЖЕ Е ПО-ПО-НАЙ…: ПРИОБЩАВАНЕ НА РОДИТЕЛИ В ПРИЛАГАНЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОДХОД
Автори: ЕЛИЗА СТЕФАНОВА И НИКОЛИНА НИКОЛОВА

ЕДНОПАРАМЕТРИЧНИ ФАМИЛИИ ОТ ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ
Автор: МИРОСЛАВ СТОЕНЧЕВ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРИПТОГРАФСКИ ХЕШ АЛГОРИТЪМ
Автор: БОРИСЛАВ СТОЯНОВ

ВЪРХУ СХОДИМОСТТА НА ЕДИН БЕЗКРАЕН РЕД
Автор: ДОЙЧИН ТОЛЕВ

ТАКСОНОМИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО (ПО МАТЕМАТИКА)
Автори: ТАНЯ ТОНОВА И ДИАНА ПЕТРОВА

МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР
Автори: МИЛА ТОШЕВА И ГАЛЯ НОВАКОВА

НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ЗАДАЧИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИ
Автор: ВЛАДИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧРЕЗ КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ
Автори: АНТОН ХРИСТОВ, ДИМО ДИМОВ И МАРИЯ НИШЕВА

РЕД НА ХИЛБЕРТ И ИНВАРИАНТИ НА СИМПЛЕКТИЧНАТА И ОРТОГОНАЛНАТА ГРУПИ
Автор: ЕЛИЦА ХРИСТОВА

РЕЗОНАНСНИ СЛУЧАИ ПРИ НЕЛОКАЛНИ ГРАНИЧНИ ЗАДАЧИ ЗА КВАДРАТА НА ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО
Автор: ЮЛИАН ЦАНКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ШИРОЧИННО-ИМПУЛСНАТА МОДУЛАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ ЗА СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Автори: СИМЕОН ЦВЕТАНОВ, ИВАЙЛО АНДОНОВ И СТЕФАН ДИМИТРОВ

ПОСТРОЯВАНЕ НА КОПУЛИ КАТО РЕШЕНИЕ НА ГРАНИЧНА ЗАДАЧА
Автор: НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНОВ

TRAINING SMES TO DIGITALLY TRANSFORM–LESSONS’ LEARNED FROM FIELD EXPERIENCE IN BULGARIA
Автори: ALBENA ANTONOVA, ALEXANDER IVANOV, SVETLOZAR IVANOV, AND KRASSEN STEFANOV

HIP ARTHROPLASTY
ANA AVDZHIEVA, JACQUELINE CHRISTMAS, JIAFENG XU, MARKUS GRASMAIR,TORBJORN RINGHOLM, AND BIANCA LICHTBLAU

GEOMETRIC TOMOGRAPHY IN THE HILBERT SPACE l2: RECONSTRUCTION OF CLOSED CONVEX SETS IN l2 WITH EMPTY GEOMETRIC INTERIOR
STOYU BAROV

PRIMITIVENESS OF SEMI-NEAT TOROIDAL COMPACTIFICATIONS OF BALL QUOTIENTS
PANCHO BESHKOV1, AZNIV KASPARIAN2, AND GREGORY SANKARAN

ON THE INDEPENDENCE NUMBER OF(3,3)-RAMSEY GRAPHSWITHOUT 4-CLIQUES
ALEKSANDAR BIKOV AND NEDYALKO NENOV

TRANSFER OF SEMANTIC INTEROPERABILITY FROM E-GOVERNANCE TO BUSINESS AND ACADEMY
LYUBOMIR BLAGOEV AND KAMEN SPASSOV

DISTANCE DISTRIBUTIONS OF TERNARY ORTHOGONAL ARRAYS
SILVIA BOUMOVA, MAYA STOYANOVA AND TEDIS RAMAJ